Yritykselle uutta monimuotoista osaamista ja osatyökykyisille konkreettisia työkokemuksia – yhdessä kumppaneiden kanssa

 

Workpilots syntyi vuonna 2015 tavoitteestamme auttaa nuoria saamaan työkokemusta matalalla kynnyksellä – koska jokainen kokemus on arvokas. Me saimme hyvää palautetta ja tuhannet nuoret arvokkaita työkokemuksia. Siksi päätimme nuorten lisäksi keskittyä myös osatyökykyisten auttamiseen.

Olemmekin olleet mukana lukuisissa hankkeissa ja malleissa niiden eri yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka auttavat osa- ja täsmätyökykyisiä työelämään. 

Uudenlainen polku työelämään

Avaamme uudenlaista polkuja työelämään tekemällä lyhyidenkin työkeikkojen tarjoamisen mahdollisimman helpoksi.Yhteistyö erilaisten kumppanien kanssa on tämän mahdollistanut.  Lukuisissa organisaatioissa ja hankkeissa tehdään todella tärkeää työtä, jolla autetaan työelämään pyrkiviä kouluttautumaan ja kehittämään työelämävalmiuksiaan. Usein konkreettiset, oikeat työkokemukset jäävät kuitenkin uupumaan. Uskomme, että juuri nämä kokemukset ovat tärkeä lisä valmennuksen ja tuen rinnalla työn löytämiseksi. Palaute työkokemuksista auttaa kohdentamaan tuen entistä paremmin.

Lyhyidenkin työkokemusten kautta kukin voi tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehitettäviä puoliaan, vahvistaa itsetuntoaan ja löytää motivaatiota ottaa seuraavat askeleet. Jokainen työkokemus auttaa pääsemään lähemmäs juuri itselle sopivaa työtä.

Kumppaneiden tietotaito ja tuki sekä alustan helppokäyttöisyys sopivan kokoisten keikkojen tarjoamisessa on auttanut ottamaan askelia kohti tasa-arvoisempaa työllistymistä.

 

Palaute yhteistyöstä on ollut hyvää

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry hankkeessa olimme mukana rakentamassa Tuetun keikkatyön mallia, jossa Metropolian Myllypuron kampus työllisti useita keikkatyöntekijöitä. Mallista hyötyivät niin tekijät, oppilaitos, kampus kuin opiskelijat.

Projektipäällikkö Ulla Vehkaperä summaa Puuttuva Pala –hankkeen hyötyjä Metropolialle: ”Tämä on hieno ja konkreettinen esimerkki linkittää opetusta hanketyöhön. Toiminta on oiva esimerkki siitä, miten Metropolia voi olla mukana vahvistamassa omaa yhteiskunnallista vaikuttamistaan.”

Lue lisää Tuetusta keikkatyöstä ja lisää saadusta palautteesta:

https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/ajankohtaista/uutiset/metropolia-kantaa-sosiaalista-vastuuta-tarjoamalla-keikkatoita-osatyokykyisille

https://tuettukeikkatyo.metropolia.fi/

 

Hallituksen Työkykyohjelman Työkykyisempi Stadi -hankkeessa on kehitetty ja pilotoitu Jobcenter-mallia. Mallin avulla työtoiminnan asiakkaat pääsevät tuetusti kokeilemaan matalalla kynnyksellä ansiotyötä osa-aikaisesti työtoiminnan rinnalla. Yleisimpiä tehtäviä mallissa ovat olleet mm. siivoukset, saatot ja arkistoinnit.

”Sovellus on toiminut hyvänä välineenä täsmätyökyvyn mukaisen työn mahdollistamisessa ja työn mahdollistuminen on helpottanut omalta osaltaan myös kaupungin henkilöstöpulaa”, kertoo Krista Markoff, projektikoordinaattori Työkykyisempi Stadi -hankkeesta.

https://www.hel.fi/vammaiset/fi/tyollistyminen/tyotoiminnan-tasmatyo/

 

Tekijöiltä on useassa hankkeessa tullut mahtavaa palautetta muun muassa siitä, kuinka he saavat sekä monipuolisia ja mielenkiintoisia ’oikeita’ tehtäviä että toivoa, rohkeutta ja halua omaan työllistymiseen.

Yrityksille monimuotoista osaajia ja yritysvastuuta matalan kynnyksen kokeiluilla

Työn tarjoajilla, sekä yrityksillä että muilla organisaatioilla on useita haasteita tarjota työkokemuksia. Apua tarvitaan, mutta mistä löytyy tekijät erityisesti silloin kuin perinteiset mallit eivät toimi (esim. satunnaiset ja akuutit tehtävät).  Lisäksi usealta puuttuu työkalut lyhyiden työkokemusten tehokkaaseen mahdollistamiseen ja hallinnointiin, erityisesti matalan kynnyksen kokemusten ja muiden kuin perinteisten työsopimusten osalta.

Mikäli on vaikea tarjota pitkäaikaisempaa työtä tai alalla on työntekijäpulaa eikä tekijöitä löydy, voi pilkkomalla tehtäviä pieniksi, muutaman tunnin kokonaisuuksiksi, löytää helpotusta kiireen keskelle ja samalla tutustua paremmin tekijään. Näin luodaan perinteisen rekrytointipolun rinnalle uudenlainen resurssointimalli, joka vahvistaa monimuotoisuutta ja on samalla myös konkreettinen vastuullisteko.

Lyhyiden työkokemusten kautta voidaan myös vähentää ennakkoluuloja, ja tuoda perinteisten haastattelujen rinnalle uusi monelle tekijälle helpompi malli näyttää osaamisena ja taitonsa.

Yrityksille palveluja tarjoaa myös juuri perustettu yhteiskunnallinen palveluyritys EskoTyö Oy, joka mahdollistaa töihinpääsyn tuetusti 18 – 60 -vuotiaille mielenterveystoipujille tai muutoin osa- ja täsmätyökykyisille.

”Luomme työn tekemisen mahdollisuuksia yhdessä työnantajien kanssa. Meille räätälöity WorkPilots -sovellus mahdollistaa nopean ja joustavan tavan yhdistää työn ja tekijän. Palkanmaksu hoituu myös sujuvasti sovelluksen avulla. Sovelluksessa työntekijä saa arvokasta palautetta tehdystä työstä. Lisäksi hän voi hyödyntää sovelluksen sähköistä ansioluetteloa työn haussa.” – kertoo Kaiju Yrttiaho, EskoTyö Oy:stä.  

Remmi on uusi työttömien ja työnantajien kohtaamispalvelu. Rekrytointi- ja henkilöstövuokrausyhtiö, joka toimii kuin hyväntekeväisyysjärjestö. Remmin tuotto käytetään kokonaisuudessaan työllisyyden edistämiseen.

”Matala kynnys työnhaussa on meille tärkeää. Tarpeisiimme räätälöidyn Workpilots-alustan avulla avointen paikkojemme hakeminen on todella helppoa.” sanoo Remmin toimitusjohtaja Heidi Rajamäki-Partanen. 

 

Näin me voimme auttaa!

Olet sitten toimija, joka auttaa tiettyä kohderyhmää työelämään tai organisaatio, joka kaipaa uudenlaisia tai monimuotoisia resurssointimalleja, tai haluaa edistää osatyökykyisten työllistämistä niin voimme auttaa teitä.

Workpilots-alustan avulla resurssointi voidaan hoitaa tehokkaasti ja yksinkertaisesti jopa vain muutaman tunnin tehtäville. Lisäksi alustan avulla voidaan rakentaa uudenlaisia resurssointimalleja laajemmalle monimuotoiselle osaajajoukolle omaan organisaatioon. Koko prosessi matalan kynnyksen kohtaamisiin ja niiden hallinnointiin voidaan automatisoida tarpeiden mukaisesti.

Käytettävissä on sekä avoin WorkPilots-alustamme, kumppaneidemme omat alustat että myös omalle organisaatiolle brändätty alusta, joka muokataan ainoastaan omiin tarpeisiin ja omien käyttäjien käytettäväksi. Omissa alustoissa yhdistyvät Workpilotsin mobiiliteknologia sekä asiakkaan brändi, käyttäjät, omat tarjottavat palvelut ja hinnoittelut.

 

Ota yhteyttä info@workpilots.com ja keskustellaan miten voimme auttaa juuri teitä vahvistamaan monimuotoista resurssointia ja polkuja työelämään.