​​Onko mahdollista löytää ratkaisuja hyvinvointikysymyksiin palvelukeskuksen shakkipelin ääressä? Viime kesän Seniori-pilotti Helsingissä osoitti, että tuomalla nuoret ja ikäihmiset saman pelipöydän äärelle voimme tehdä pienillä toimilla merkittävää parannusta monien eri ihmisryhmien elämään.

Uudet yhteistyömallit luovat työpaikkoja nuorille, mahdollistavat elämänlaatua parantavien palveluiden tuottamisen ikäihmisille ja parantavat hoitoalan ammattilaisten hyvinvointia vähentämällä työn kuormitusta.

WorkPilotsilla pyrimme muuttamaan ja uudistamaan työelämää mahdollistamalla erilaisia kohtaamisia ja luomalla uusia rooleja työyhteisöihin. Luomme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa mm. uudenlaisia matalan kynnyksen resursointimalleja, jotka mahdollistavat joustavan avun saamisen ja resurssien kohdentamisen lyhytaikaisiin avun tarpeisiin.

Seniori-pilotissa luotiin työkokemuksia nuorille, iloa ikäihmisille ja apua hoitoalan arkeen

Viime kesänä pääsimme kokeilemaan laajemmin tällaista yhteistyötä Helsingin kaupungin nuorisotoimen ja Kivelän Seniorikeskuksen kanssa Seniori-pilotin kautta. Seniori-pilotissa WorkPilots yhdisti nuoret ja ikäihmiset yhteiseen toimintaan ja loi ratkaisuja moniin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tavoitteena oli tarjota nuorille sote-alan työkokemusta, tutustuttaa heidät alaan, parantaa seniorikeskuksen asukkaiden mielialaa ja helpottaa henkilökunnan työtä.

Pilotissa seniorikeskus otti käyttöön WorkPilotsin digitaalisen kohtaamisalustan joka räätälöitiin ja brändättiin senioripalveluiden tarpeeseen. Alusta mahdollistaa avun resursoimisen lyhyisiin avustaviin tehtäviin ”ei -ammattilaisilta” eli tämän pilotin tapauksessa nuorilta. Kokeilu oli erittäin onnistunut. Ammattilaiset saivat apua arkeensa, asukkaat seuraa ja nuoret merkityksellisiä työkokemuksia.

Pilotin aikana 13 nuorta työskenteli yhteensä 176 tuntia ja suoritti 56 työvuoroa ikäihmisten ja henkilökunnan avustajina. Nuoret osallistuivat erilaisiin aktiviteetteihin ja viettivät aikaa asukkaiden kanssa avustaen kesäkahvilavierailuissa ja hemmotteluhetkissä sekä yhdessä lukien, ulkoillen ja pelaillen. Tämä arvokas kokemus tarjosi suurimmalle osalle nuorista ensimmäisen työkokemuksen vanhustenhoidossa.

Pilotti oli erittäin onnistunut ja voimme ilahtuneena todeta, että uudenlainen yhteistyö todella edistää ikäihmisten, nuorten ja hoitoalan ammattilaisten hyvinvointia.

Sukupolvien ja kulttuurien voimaannuttavat kohtaamiset

Pilotissa oli erityisen palkitsevaa havaita näiden vuorovaikutusten sykähdyttävät vaikutukset. Nuoret toimivat avustajina kesäkahvilassa seniorikeskuksen sisäpihalla, osallistuivat retkille ja auttoivat tapahtumien järjestelyissä ja hemmotteluhetkissä.

Pilotissa pystyttiin myös toteuttamaan yksittäisten asukkaiden tarpeita, esimerkiksi löydettiin pelikaveri vanhemmalle herralle, joka rakasti shakin pelaamista. Keskustelut shakkipelin lomassa ja tapahtumissa jättivät pysyvän vaikutuksen mukana olleisiin nuoriin. Aluksi nuoret saattoivat epäröidä ja pelätä negatiivista vastaanottoa, mutta kokivat vanhemmat ihmiset uskomattoman ystävällisiksi ja nauttivat syvällisistä keskusteluista heidän kanssaan.

“Aluksi olin vähän peloissani, kun itsellä oli ennakkoluuloja, että onko vanhukset ehkä kärttyisiä ja nähnyt minun väristä ihmistä ja miten he minuun suhtautuvat. He olivatkin niin mukavia ja tykkäsin puhua kaikesta ja aika syvällisiäkin heidän kanssaan”, nuori keikkatyöntekijä kertoo.

Keskusteluhetkien aikana oli ilo huomata, kuinka piristyneitä asukkaat olivat jokaisen pelikerran jälkeen. Eräs asukas, joka vietti paljon aikaa yksinäisyydessä rullaillen pyörätuolillaan käytävällä, löysi itselleen seuraa näiden pelien myötä. Eri sukupolvien väliset hetket tämän pilotin aikana mahdollistivat rentoja ja aitoja kohtaamisia, tarjoten iloa asukkaille ja syventäviä kokemuksia nuorille.

Kulttuurisessa vanhustyössä on voimaa

Anna Tsokkinen ja Roosa Isokääntä, Kivelän seniorikeskuksen kulttuuriohjaajat, kokivat pilotin erittäin onnistuneeksi. Nuorten tarjoama tuki mahdollisti tapahtumien sujuvan järjestämisen ja lisäsi ikäihmisten osallistumista, hyödyttäen sekä heitä, että heidän perheitään. Tapahtumat muodostuivat tärkeiksi hetkiksi perheille luoda ikimuistoisia hetkiä yhdessä.

”Tapahtumat ovat tärkeitä myös asukkaiden omaisille. Ne mahdollistavat ajan viettämisen yhdessä. On tärkeää, että omaiset ja ikäihmiset pääsevät tapahtumissa luomaan muistoja yhdessä. Eräs asukkaan omainen kuvasi tuntevansa kuin olisi päässyt treffeille puolison kanssa”, kertoo Anna Tsokkinen.

On tärkeää huomata, että nuoret eivät korvaa ammattilaisia, vaan toimivat arvokkaana lisänä helpottaen henkilökunnan työtä sellaisissa tehtävissä mihin ei koulutusta tai kokemusta vaadita. Heidän panoksensa vapautti ammattilaisten aikaa, jotta he pystyivät keskittymään päätehtäviinsä. Tämä tuki pyrkii parantamaan asukkaiden hyvinvointia ja vähentämään hoitajien kuormitusta.

”Esimerkiksi kesän tapahtumissa olisi järjestelyapuun pitänyt pyytää talon ammattilaisia, mutta nyt kulttuuriohjaajan saadessa apukäsiksi tarvittavan määrän nuoria saivat ammattilaiset kuten fysioterapeutit, sosiaaliohjaajat, hoitajat keskittyä työhönsä. Tämän tyyppistä helpotusta ammattilaisten arkeen tällä pyritäänkin tuomaan”, Sami Komppula, Helsingin kaupungin Nuorisopalveluista kertoo.

Tulevaisuutta muovataan merkityksellisten kokemusten avulla

Alkuperäisen työkokemuksen saaminen on usein haastavaa. Pilotti tarjosi näille nuorille paitsi työmahdollisuuden myös arvokkaita taitoja, kontakteja ja palkkaa. Tämä ei ainoastaan helpota heidän työllistymistään vaan myös ehkäisee syrjäytymistä. Tämä yhteiskunnallisesti merkittävä työ antaa työlle erityisen tarkoituksen, lisäten nuorten motivaatiota.

Melkein jokainen Kivelän pilotissa mukana ollut nuori koki tämän ensimmäiseksi kosketuksekseen vanhustenhoitoon. He hankkivat arvokasta työkokemusta, joka helpottaa heidän tulevaa työllistymistään, oli ala sitten mikä tahansa. Vaikka uravalintoja ei tehty pelkästään tämän kokemuksen perusteella, kaikki osallistujat ilmaisivat halukkuutensa tehdä tulevaisuudessa töitä ainakin kausittain tai keikkaluontoisesti vanhempien ihmisten parissa.

”Kaiken kaikkiaan jäi hyvät tunnelmat kesän pilotista ja toivotaan että toiminta jatkuu ja yleistyy. Kivelän seniorikeskuksen kulttuuriselle vanhustyölle on tästä ollut suuri hyöty ja se on lisännyt elämänlaatua ja iloa,” Anna Tsokkinen toteaa.

“On tärkeää luoda ratkaisuja, jotka parantavat ikäihmisten elämänlaatua ja tuovat iloa heidän arkeensa. Tällaisten ratkaisujen avulla hoiva-ammattilaisten olisi mahdollista keskittyä olennaiseen ja saada tarvitsemaansa apua nuorilta, jotka kaipaavat työkokemuksia.

Jokaisella työkokemuksella on merkitystä nuorelle. WorkPilotsin tavoitteena on kehittää uusia malleja työelämän parantamiseksi ja tarjota erilaisia työkokemuksia. Missionamme on mahdollistaa polkuja kohti sopivaa työtä jokaiselle. Tämä kokeilu oli meille erityisen merkityksellinen ja sellainen innovaatio jonka toivomme laajenevan koko Suomeen. Toivon, että tällaiset palvelut olisivat itsestäänselvyys, kun sitten itsekkin mahdollisesti joskus asun palvelutalossa.”

Eija Kiviranta

CEO, WorkPilots

Parhaat innovaatiot luodaan yhdessä

Tällaisella uudenlaisella yhteistyömallilla voimme todella edistää ikäihmisten, nuorten ja hoitoalan ammattilaisten hyvinvointia. Ja voimme todeta, että näillä työllistymistä ja yleistä hyvinvointia edistävillä oikea-aikaisilla toimilla voi olla merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia niin nykyhetkessä kuin tulevaisuudessa. Toivomme tämän toimintamallin hyötyjen leviävän laajalle koko Suomeen, jotta voimme tarjota parempaa elämänlaatua mahdollisimman monille.

Innovatiivinen ajattelu, uudenlaisten resurssien luominen, rohkeat kokeilut ja yhteistyö ovat tämän vision avaimia joten ole rohkeasti yhteydessä meihin. Keskustellaan yhteistyön mahdollisuuksista edistää parempaa tulevaisuutta.