Ensimmäinen työkokemus on ollut meille kaikille mieleenpainuva. Siihen liittyy jännitystä ja epävarmuutta mutta myös oppimista ja onnistumista, toisinaan virheistäkin oppimista. Itse ansaittu palkka ei sekään ole merkitykseltään vähäinen. Työ – lyhytaikainenkin – merkitsee askelta kohti itsenäistä elämää.
Tämä kaikki onnistuu vain, jos tarjoamme nuorillemme mahdollisuuden työhön. Työt huoltoaseman tankkaajana, pikkupiikana tai toimiston lähettinä ovat kadonneet. Nykyään omaan ikään, kokemukseen ja elämäntilanteeseen soveltuvan työn löytäminen voi olla hyvin haastavaa. Tällöin yksikin onnistunut työkokemus voi avata nuorelle uudenlaisia tilaisuuksia kehittää omaa osaamistaan ja löytää polku omalle työuralleen.

Tämän tietävät Eija Kiviranta ja Jari Raitanen, joille kummallekin nuorten asia on tärkeä, niin henkilökohtaisesti kuin yhteiskunnallisesti. Vuonna 2015 perustetussa Work Pilots -yrityksessä yhdistyvät perustajien aiemmat työkokemukset mutta myös jaettu näkemys yritysten tehtävistä nyky-yhteiskunnassa. Eijalle tärkeää on ollut olla mukana kehittämässä uudenlaista vaikuttavuutta, jossa yritys kantaa omalta osaltaan myös sosiaalista vastuuta. Tämän vastuun tulee linkittyä aidosti yrityksen omaan liiketoimintaan ja innovaatioihin. Samalla kansainvälinen kokemus IT-alalla on tuonut näkemyksellisyyttä teknologian mahdollisuuksista erilaisten tarpei- den yhdistämisessä. Kun näihin näkemyksiin yhdistettiin Jarin kokemus uusien toimintatapojen kehittäjänä sekä yhteiskunnallisen toiminnan ja yritysmaailman toimintatapojen yhdistämisestä, oli Work Pilotsin liikeidea valmis.
Eija ja Jari haluavat tarjota nuorille väyliä ensimmäisiin työkokemuksiin ja työelämätaitojen kehittämiseen. Work Pilots tuo yhteen potentiaaliset työnantajat ja nuoret työntekijät ja vastaa näin yhteen yhteiskunnan merkittävimmistä haasteista nuoria kuunnellen ja arvostaen.

Matala kynnys työelämään

Viimeisten 30 vuoden aikana on kadonnut yli 600 000 sellaista työpaikkaa, joihin riittää pelkkä peruskoulutus. Itsepalvelukulttuuri ja automatisointi ovat vieneet niistä ison osan: kun kaikki pesevät omat autonikkunansa, mihin toisen työpanosta tarvitaan? Samanaikaisesti nuorten syrjäytymisestä on tullut yksi keskeisimmistä yhteiskunnallisista huolenaiheistamme, joka tulisi ratkaista.

Auttavien käsien tarve ei ole kuitenkaan hävinnyt. Väestön ikääntyessä avuntarve pienissä, lyhytkestoisissa työtehtävissä kasvaa. Apua tarvitaan niin haravointiin, autonpesuun kuin varaston siivoukseen. Ulkoilukaveri, tapahtuma-avustaja ja digineuvoja ovat kullanarvoisia. Tilapäisen avun tarve on tuttu myös muille kotitalouksille sekä yrityksille ja yhteisöille. Ongelmana on ollut sopivan järjestelmän löytäminen lyhyiden työsuhteiden järjestämiseksi. Tähän Work Pilots tarjoaa nyt mahdollisuuden.

Kun nuori etsii uutta työtehtävää, jo lyhytkin aiempi työkokemus ja siitä saatu palaute voivat olla ratkaisevia ja avata mahdollisuuden pysyvämpiin työsuhteisiin. Toisille keikkatyö on ainoa mahdollisuus ansaita tilkkutäkkimäisessä arjessa, jossa yhdistyvät opiskelu, harrastukset ja työ.
Itse pitkän urheilu-uran tehneelle Jarille on erityisen tärkeää auttaa tavoitteellisesti harras- tavia nuoria pohtimaan elämäänsä myös työelämän kannalta. Mitä haluan tehdä, kun jossain vaiheessa elämässä harrastukselta vapautuu aikaa myös muuhun? Tämä tulevaisuuden suunnittelu on tärkeää kaikille nuorille, ja sekä Eija että Jari tunnistavat nuorten kaipuun mahdollisuuksille myös oman vanhemmuuden kautta. Ennen kaikkea nuorten auttaminen työhön on heille tärkeä keino syrjäytymisen estämiseksi.

 

Work Pilots pähkinänkuoressa

Work Pilotsin tavoitteena onkin saada nuoret mukaan työelämään niin laajasti kuin mahdollista. Se ei etsi parhaita vaan kannustaa kaikkia parhaaseensa. Suurin vaikuttavuus saavutetaan, kun varmistetaan, että kukin ikäluokka pääsee vuorollaan mukaan työelämään.

Work Pilotsilla nuorimmat työntekijät ovat 14-vuotiaita. Yläikärajaa ei ole, vaikka toiminta kohdistuukin ensi sijassa nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Ensimmäisiä työkokemuksia hankkiessaan nuoret oppivat työelämän perustaidot: sitoutumisen, ajoissa olemisen ja työnteon asenteen. Asenteeseen liittyvät niin asiakaspalvelutaidot kuin ahkeruus ja halu uuden oppimiseen. Työnantajalta saadun palautteen pohjalta nuori voi kehittää omaa toimintaansa. Lisäksi hyvä työ kantaa eteenpäin: keikkatyö voi olla reitti kesätyöhön ja pysyvämpiin työsuhteisiin. Keskeistä on, että nuorelle pystytään tarjoamaan aina uusi askel työelämään oppimisessa.

 

Arjen merkityksellisiä tekoja

Nuorten pääseminen työelämään on jo pitkään ollut kaikkien jakama yhteiskunnallinen haaste. Eijan ja Jarin keskeinen periaate on, että muutos edellyttää ennen kaikkea toimintaa. Heidän ratkaisunsa on tarjota mahdollisuus työhön silloin, kun nuoret itse ovat siihen valmiita. Koke- mus on osoittanut, että intoa ja halukkuutta nuorilla työnhakijoilla kyllä on.

Work Pilotsin toiminta perustuu yhteiskehittämiselle, koska kukaan ei pysty ratkaisemaan nuorten työllistymistä yksin. Kehittämiseen tarvitaan koko ekosysteemin – kaupunkien, yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden – panos. Tästä yhteiskehittämisestä Jarilla on vahva kokemus useita uusia toimintamalleja ideoineen Yllätetään yhteiskunta-verkoston johtajana. Work Pilotsin toiminnassa on jo yli 60 kaupunkia, jotka ovat sitoutuneet tarjoamaan nuorille heidän ensimmäisen työkokemuksensa. Myös monet yritykset ovat ottaneet haasteen vastaan, ja nuoria palkkaavat yksityishenkilöt ja järjestöt ovat toiminnassa keskeisiä. Eijalle ja Jarille on tärkeää, että järjestelmä on reilu kaikille osapuolille, mutta painottavat työtä nuorten puolesta. Work Pilots ei anna vain ensimmäistä vaan myös toisen ja kolmannen mahdollisuuden. Myös palautteen pitää olla rehellistä mutta reilua.

Nuorten työllisyys ei ole iso kysymys ainoastaan Suomessa, vaan siihen liittyvät haasteet ovat tuttuja myös yleisemmin länsimaissa. Suomi puolestaan tunnetaan innovatiivisista ratkaisuistaan. Work Pilots rakentaa yhteistyöverkostoja toiminnan kehittämiseksi muun muassa Ruotsissa, Italiassa ja Englannissa. Kaikkia Work Pilotsin yhteistyötahoja yhdistää halu pitää huolta nuoristamme. Mukanaolo on konkreettista vastuunkantoa yhteiskunnasta.

 

”Nyt tiedän, että pystyn ihan mihin tahansa”

Jo noin 20 000 nuorta eri puolilla Suomea on tehnyt itselleen Work Pilots -profiilin. Profiilin laatiminen on merkki aktiivisuudesta: halusta tehdä työtä. Työhön pääseminen ja työtehtävässä onnistuminen vahvistavat itsetuntoa, ja luottamus työntekijöiden ja työnantajien välillä kasvaa uusien kokemusten myötä.

Tule mukaan luomaan tätä myönteistä dominovaikutusta, olitpa sitten työelämää opiskeleva nuori tai mahdollisuuden tarjoava aikuinen. Nuorten työllistyminen on meidän kaikkien asia.