Huolettaako sinua, että lyhyt keikka aiheuttaa työttömyysturvan menetyksen? Kokosimme muutaman selkeytyksen / ohjeistuksen mallimme vaikutuksesta työttömyysturvaan.

WorkPilotsin perusmallissa keikkojen korvaukset ovat henkilökohtaista ansiotuloa ja keikat tehdään perusmallissa ns. toimeksiantosopimuksella, et siis tarvitse Y-tunnusta. Työttömyysturvan näkökulmasta olet sivutoiminen yrittäjä ja voit hakea työttömyysetuutta toimeentulosi tueksi. (Työsopimusmallista sovitaan erikseen).

Keikkojen tulee olla alle kahden viikon pituisia ja niissä työllistyminen ei saa estää sinua vastaanottamasta kokoaikatyötä. Peräkkäisissä keikoissa pitää olla välissä vähintään yksi työtön päivä ja keikat erillisiä toimeksiantoja. Jos teet keikkoja vain aktiivimallissa vaadittavan yrittäjätulon verran (241,04€), niin se on reilusti alle kahden viikon keikka, vaikka sen tekisi yhteen putkeen.

TE-toimisto ei ainakaan ohjeistuksensa mukaisesti tutki toiminnan työllistävyyttä alle kahden viikon jaksoista ja sivutoiminen yrittäjyys pitäisi olla automaattinen tulkinta.

Näistä keikoista EI tarvitse ilmoittaa erikseen TE-toimistolle vaan ainoastaan etuuden maksajalle (Kela tai kassat).

Jos yritystoiminta kuitenkin kestää yli kaksi viikkoa, pää- ja sivutoimisuus arvioidaan toiminnan aloittamisesta lukien.

Täältä lisätietoja:

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/yrittaja_tyottomyysturva/index.html

Lyhytkestoinen työllistyminen yrittäjänä ja omassa työssä
Jos työllistyt enintään kaksi viikkoa kestävään, muuhun kuin työ- tai virkasuhteessa tehtävään työhön, säilytät yleensä oikeutesi työttömyysetuuteen. Tällaista voi olla esimerkiksi toimeksiantosuhteessa tehtävä työ. Yritystoiminnasta saamasi tulo sovitellaan työttömyysetuuden kanssa.

http://stm.fi/usein-kysyttya-tyottomyysturvan-aktiivimallista

Vuoden alussa voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa nyt myös sen, että työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ei arvioida ensimmäisen neljän kuukauden ajalta ja työttömällä on oikeus nostaa työttömyysetuutta.

Kuinka paljon voin tienata keikkatöillä?

Työttömyysetuutta laskettaessa otetaan huomioon kaikki ansiotulo, joka ylittää tietyn euromäärän eli suojaosan.  Suoja-osan määrä on:

  1. 300 euroa kuukauden sovittelujakson aikana;
  2. 300 euroa käytettäessä ns. laskennallista tuloa JA 279 euroa neljän peräkkäisen kalenteriviikon sovittelujakson aikana.

Voit siis tienata noihin summiin asti ilman että tulot vähentävät työttömyysetuuttasi. Sivukuluja ei sinulle muodostu ennenkuin yrittäjän eläketuloraja (YEL) on ylitetty (2018 – 7656,26€).

Voit tienata toki enemmänkin – jokainen keikka on arvokas ja tuo sinulle lisätuloa ja kokemusta.

300 euron suojaosan ylittävät tulot siirtyvät soviteltuun työttömyysetuuteen. Tällöin täydestä työttömyysetuudesta vähennetään 50 prosenttia sovittelujakson aikana ansaitun palkan siitä osasta, joka ylittää suojaosan. Esim. jos olet keikkatöillä tienannut kuukaudessa 500€, saat pitää suojaosan 300 € ja jäljelle jäävästä palkanosasta (200 €) puolet (100 €) vaikuttaa vähentävästi työttömyysetuuden määrään. Löydät esim. täältä tarkan laskukaavan:

https://ytk.fi/ohjeet-ja-tuki/tietopankki/osa-aikatyo/kuinka-paljon-soviteltua-paivarahaa-maksetaan-

Työaikaa ei tarkastella, jos sovittelu perustuu yritystoiminnasta saatuun tuloon.

Olethan myös huomannut 1.4.2019 voimaan astuvan muutoksen, jossa ansaittu tulo vaikuttaa työttömyyskorvaukseen vasta sinä kuukautena kun saat työtulosta maksun eikä työn ansainta-ajankohdan mukaan.  Työ ilmoitetaan aina sille päivälle (sen kuun työttömyysajanilmoituksella) kuin se on tehty mutta ansaittu tulo sovitellaan sen kuukauden työttömyysturvassa, jolloin siitä saadaan maksu.

https://www.sttinfo.fi/tiedote/huhtikuusta-alkaen-osa-aika–tai-patkatyon-palkka-vaikuttaa-tyottomyysetuuteen-vasta-palkan-maksupaivana?publisherId=25060118&releaseId=69854311

Miten alle 2 viikon keikat raportoidaan?

Mikäli teet vain alle 2 viikon keikkoja toimeksiantosopimuksella, alla Kelan ohjeistus keikkojen raportoinnista.  Muissa tapauksissa (esim teet usealla eri mallilla osa-aikaista työtä ja/tai keikkoja tai saat ansiosidonnaista kassalta), selvitä etuuden maksajan kanssa ohjeistus.  Itsensä työllistävä yrittäjä valitsee työttömyysajanilmoituksessa työskentelypäiville yritystoiminta/oma työ ja tällöin tuntimäärää ei tarvitse kirjata.

Kirjaa siis alle 2 viikon toimeksiantosopimuskeikkojen osalta:

  • ÄLÄ Raksi kohtaa ’olen ollut yllämainittuna aikana…. palkkatyössä’
  • Raksi kohtaan ’olen aloittanut alle 2 viikkoa kestävän yritystoiminnan / oman työn
  • Kirjaa niille päiville ’yritystoiminta/omatyö’, joilloin olet keikkoja tehnyt
  • Laita lisätietokohtaan esim info että olet tehnyt alle kahden viikon keikan toimeksiantosopimuksella ja työkorvauksella WorkPilotsin kautta

Muuta huomioitavaa?

Muista kuitenkin, että työttömänä ja sivutoimisena yrittäjänä tehdyistä keikoista aktiivimallin mukainen aktiivisuuden tarkastelu tehdään maksupäivän mukaan, ei sen mukaan, milloin suoritit työn. Muista varmistaa, että saat maksun tilillesi ennen tarkastelujakson päättymistä.

Keikkatöiden tekeminen voi johtaa oman osaamisen tuotteistamiseen ja sitä kautta yrittäjyyteen.  Jos näin käy, niin muista pitää yritystoiminta sivutoimisena neljän ensimmäisen kuukauden aikana siitä kun aloitit sivutoimisena yrittäjänä, jotta voit hakea starttirahaa tämän neljän kuukauden jakson jälkeen.

Ota meihin yhteyttä (info@workpilots.com) jos kohtaat tulkintoja, jotka eivät toteudu tämän ymmärryksemme mukaisesti, autamme mielellämme missä pystymme

Onnea keikkojen löytämiseen!

Eija