AVAAMME UUSIA OVIA TYÖELÄMÄÄN

 

RATKAISU AIKAMME HAASTEISIIN

Work Pilots on syntynyt halustamme tarjota nuorille mahdollisuus ansaita rahaa ja työkokemusta, helposti ja turvallisesti. Missiomme on antaa jokaiselle työtä haluavalle nuorelle mahdollisuus työkokemukseen keikkaluontoisen työn muodossa ja näin löytää polku kohti omaa unelmaduunia.  Keikkatöiden avulla nuori saa työkokemusta, tutustuu eri toimialoihin ja yrityksiin, voi näyttää kykynsä työnantajille ja vaikkapa testata polkua yrittäjyyteen. Haluamme myös helpottaa kotitalouksien ja organisaatioiden kiireistä arkea löytämällä parhaat tekijät tarjolla oleviin pikkutöihin helposti, oikeaan aikaan ja ilman turhia byrokratian kiemuroita. Vastaamme työelämän murroksen synnyttämään epävarmuuteen luomalla uutta, virtaavampaa työn tarjoamisen ja tekemisen kulttuuria. Kun onnistumme, syntyy myös uutta tehtävää työhaluisille.

HALUATKO LIITTYÄ START-UP TIIMIIMME LUOMAAN NUORILLE MAHDOLLISUUKSIA?

Ota yhteyttä Jaanaan:  Puh. +358 40 779 6763 – email jaana.hagelin (at) workpilots.com

TAUSTALLA RAUTAINEN TIIMI

Tiimissämme on rautaista kokemusta yrittäjyydestä, palvelukehityksestä ja kansainvälisestä liiketoiminnasta. Ekosysteemien osallistaminen ja strateginen liiketoiminnan johtaminen ovat erityisiä vahvuuksiamme. Kutsumuksemme on ratkoa yhteiskunnallisia ongelmia uusilla ja ennakkoluulottomilla tavoilla. Kaikkia meitä yhdistää intohimo löytää nuorille ja muillekin työelämään pyrkiville polkuja työelämään. Yhteistyökumppaninamme riskienhallinnan, maksupalvelun ja sovelluksen teknisessä toteutuksessa on tiimi kokeneita kehittäjiä. Laajat ja vakuuttavat verkostot auttavat meitä viemään WorkPilotsia voimalla eteenpäin.

EIJA KIVIRANTA

EIJA KIVIRANTA

CEO – Chief Enabling Officer

Eija on taustaltaan pitkän linjan innovaattori, innostava johtaja ja digitalisaation mahdollistaja ja WorkPilotsin perustaja. Hän perusti ensimmäisen oman IT-alan yrityksensä vuonna 1994 Malesiaan ja on johtanut lukuisia hankkeita, projekteja, palveluita ja tiimejä yli 20 maassa kaikilla mantereilla. Kansainvälinen toimintaympäristö ja globaali näkökulma tulivat tutuksi myös Eijan asuessa kymmenen vuotta Suomen ulkopuolella (Englanti, Malesia, Ranska, Ruotsi). Hän on toiminut suuren IT alan yrityksen innovaatio- ja yritysvastuujohtajana ja ollut oman konsultointiyrityksensä kautta luomassa vaikuttavuutta lukuisten asiakasprojektien ja toimeksiantojen kautta. Eijan intohimona on luoda ratkaisuja, joilla yhteiskunnan haasteet tuodaan liiketoiminnan ytimeen.  Puh. +358 40 7090150 – email eija (at) workpilots.com

JARI RAITANEN

JARI RAITANEN

CMO – Chief Meaning Officer

Jari on ollut yrittäjä jo 90 –luvun alusta ja on WorkPilotsin perustaja. Hänellä on kokemusta useiden yritysten perustamisesta, kehittämisestä ja myymisestä. Osa yrityksistä on menestynyt hyvin ja osa ei. Jari on perustanut nykykäytäntöjä ravistelevan Yllätetään yhteiskunta –yhteisön, joka on merkittävässä roolissa WorkPilotsin idean syntymisen ja kehittämisen osalta. Matkalla Jari on myös ollut mukana isommissa ICT ja Telecom yrityksissä eritasoisissa myyntijohtajan hommissa. Jarilla on WorkPilotsissa vaikuttamis- ja myyntivastuu. Puh. +358 50 9954440 – email jari (at) workpilots.com

WALTTERI ROIHUVUO

WALTTERI ROIHUVUO

Master Support Coach

Waltteri auttaa backofficessa erilaisten tehtävien parissa ja toimii asiakkaidemme tukena. Waltteri on ”paljasjalkainen” espoolainen, ystävällinen ja pitää ihmisten auttamisesta. Vapaa-ajalla hän käy seurakunnassa ja kesäisin tykkää viettää vapaa-aikaa golfpalloa lyöden Peuramaan viheriöillä. Koulutustaustalta hän on markkinoinnin tradenomi sekä yo-datanomi. Työkokemusta löytyy WorkPilotsin lisäksi niin erilaisista toimistotöistä (mm. sairaalasta ja Kiinteistömaailmasta) kuin asiakaspalvelutehtävistäkin. Puh. +358 50 546 3729 – email Waltteri.roihuvuo (at) workpilots.com

JAANA HAGELIN

JAANA HAGELIN

Chief Inspiration Officer

Jaana on hankkinut HR-kannuksensa kansainvälisessä IT-maailmassa ja eri alan suomalaisissa yrityksissä. Workpilotsille hän tuli rakkaudesta hyvään työelämään ja uskoon siitä, että maailmaa voi parantaa –  keikka kerrallaan. Jaanaa inspiroi ajatus paremmasta työelämästä ja hän innostuu mahdollisuudesta vaikuttaa nuorten työllistymiseen ja sitä kautta mm. estää syrjäytymistä.

Yritysmaailmaa tuntevana Jaana tietää, että tekemätöntä työtä on paljon, johon ei vaan jaksa tai ehdi etsiä tekijää. Jaana haluaa yhdistää tekijät ja tekemättömän työn.

Workpilotsilla Jaanan tehtäviin kuuluvat mm. liiketoimintamallien ja prosessien kehittäminen sekä myynti. Jaanan motto Work hard and be nice to people taipuu myös muotoon Use Workpilots and do good.

Puh. +358 40 779 6763 – email jaana.hagelin (at) workpilots.com

ANNU KIISKI

ANNU KIISKI

Master Service Creator

Annu on toiminut aikaisemmin sosiaalialalla sekä ohjaajana, että sosiaalityöntekijänä erityistä tukea tarvitsevien ihmisten asioiden parissa. Annu on kiinnostunut ihmisistä ja heidän tarinoistaan, ja uskoo, että joidenkin tarina voi muuttua paremmaksi pienelläkin tuella tai annetulla mahdollisuudella. WorkPilotsissa Annu kehittää palvelua yhteistyössä muiden kanssa siihen suuntaan, että jokainen nuori, myös erityistä tukea tarvitsevat, saisivat keikkoja, työkokemusta ja uusia mahdollisuuksia (ja tietysti hienoja tarinoita). Puh: + 358 50 539 6701 email: Annu.kiiski (at) workpilots.com

JESSICA MASON

JESSICA MASON

Puh: + 358 40 766 3688 email: jessica.mason (at) workpilots.com

Team Portugal

IAN MASON

IAN MASON

Chief Technology Strategist

Ian vastaa WorkPilotsin teknologiasta. Ian on aloittanut työskentelyn IT-alalla 30 vuotta sitten ja sen jälkeen työskennellyt erilaisissa yrityksissä, onnistuneista start-upeista suuriin yrityksiin monissa eri teknisissä ja johtavissa rooleissa. Hän on myös johtanut tiimejä ja liiketoiminnan kehitystä Piilaaksosta Pekingiin. Ianin intohimona on työskennellä teknologian kanssa, siten että se ylittää asiakkaiden odotukset. Ian on sertifioitu joogaopettaja ja kiertänyt etsimässä elämän tarkoitusta ja istunut erilaisten gurujen luona ympäri maailmaa mm. Intiassa, Thaimassa ja Kiinassa. Nyt hän on päätynyt Portugaliin perustamaan WorkPilotsin teknologia tiimiä. email Ian.mason (at) workpilots.com

WORK PILOTS ON SYNTYNYT TYÖELÄMÄN MURROKSESSA

Talouden digitalisoitumisen ja globalisoitumisen seurauksena teollinen tuotanto Suomessa vähenee. Elinkeinoelämän murroksessa yhä useampien on etsittävä muita vaihtoehtoja työllistää itsensä. Toisaalla on ihmisiä, joiden arki helpottuisi pienten töiden teettämisellä. Työntekijän työn kohtaamisessa on suuria epäkohtia. Erityisesti lyhytkestoisten töiden tekemiseen nykyiset mallit ovat liian raskaita ja byrokraattisia. Työttömien määrä kasvaa, ja erityisesti nuoret jäävät vaille työkokemusta ja arvokkaita merkintöjä CV:ssä. Mitä kauemmin olemme poissa työelämästä, sitä helpommin jäämme syrjään yhteiskunnasta ja normaalista kanssakäymisestä. Useimmilla meistä on kuitenkin halua ja valmiudet olla mukana, jos vain saamme tilaisuuden. Jakamistalous on yksi kovimmin kasvavista aloista. Uudet liiketoimintamallit, digitalisaatio ja mobiilisuus mahdollistavat uusia rohkeita kokeiluja myös työelämäässä.

WORK PILOTSIN TAUSTASTA

Ajatus Work Pilotsista syntyi vuonna 2015 Yllätetään yhteiskunta -verkoston http://www.yllatetaanyhteiskunta.fi Grand JAM -ideamonistamossa vuosien varrella esillä olleiden samankaltaisten ideoiden innoittamana. Uskomme yhteistyön voimaan, ja sovelluksen suunnittelussa ja kehittämisessä onkin ollut mukana laaja laaja joukko yhteiskunnallisia vaikuttajia, yrityksiä, järjestöjä, julkisia toimijoita, nuoria ja lukuisia muita yksityisiä ihmisiä. Yhteisen matkamme tavoitteena on ollut luoda helppokäyttöinen, monipuolinen ja turvallinen mobiilisovellus, joka tekee keikkojen tarjoamisesta ja vastaanottamisesta helpompaa kuin koskaan. Vahvat arvot, vastuullisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus on ollut toimintamme keskiössä alusta alkaen. Kulkiessamme kohti tavoitettamme huolehdimme joka askeleella siitä, että kaikki palvelun osapuolet – keikkojen tarjoajat, tekijät ja myös yhteiskunta – ovat tyytyväisiä ja saavat omansa ajallaan. Olemme tehneet erityisiä panostuksia tietoturvaan ja riskinhallintaan, jotta Work Pilotsin käyttö olisi mahdollisimman turvallista.