Helsingin koulujen nopeiden kokeiluiden yrityspäivä järjestettiin 28. elokuuta 2018 Maria01:ssä.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala selvitti yhdessä opettajien kanssa, millaisiin koulujen nykyhaasteisiin voitaisiin vastata digitaalisilla palveluilla. Syksyllä Helsingin kouluissa käynnistetään kymmenen nopeaa kokeilua, joissa yritysten tarjoamia ratkaisuja testataan käytännössä. WorkPilots pääsi mukaan kehittämään lukiolaisten työnhakutaitoja. 

Digitalisaatio tarjoaa koulujen arkeen runsaasti mahdollisuuksia. Yritysten tarjonta ja koulujen kysyntä eivät ole aina kohdanneet, sillä koulujen todellisista tarpeista ei ole ollut tarjolla riittävästi tietoa. Keväällä 2018 6Aika-strategian Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke selvitti Helsingin kouluissa yhdessä opettajien kanssa koulujen tunnistamia haasteita, joihin toivotaan ratkaisuja yritysten tuottamilla digitaalisilla palveluilla.

Haasteiden julkistamisen jälkeen yritykset saivat tarjota niihin omia ratkaisujaan. Parhaiden ehdotusten joukosta opettajat ovat nyt valinneet yritykset, joiden kanssa nopeita kokeiluja ryhdytään toteuttamaan syys–joulukuun 2018 aikana.

Yritykset yhteiskehittävät ratkaisuja kouluille
Yritysten tarjoamia ratkaisuja yhteiskehitetään neljän kuukauden kokeilujaksossa syksyllä 2018 Kalasataman, Jätkäsaaren, Hiidenkiven, Aurinkolahden ja Ressun peruskouluissa sekä Helsingin kaupungin lukioissa. Nopeissa kokeiluissa koulut pääsevät testaamaan uusia ratkaisuja ja arvioimaan niiden käytettävyyttä sekä pedagogista vaikuttavuutta.

Yritykset saavat kokeiluista referenssin, käyttäjäkokemuksia sekä ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin tuotteen käytöstä osana suomalaista koulujärjestelmää. Yksi tavoite on synnyttää vientikelpoisia opetusteknologian välineitä.

Helsingissä hankkeen toteutusta vetävät Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä digitaalisiin kaupunkipalveluihin keskittyvä kehitysyhtiö Forum Virium Helsinki.

5. haaste: Miten kehittää lukiolaisten työnhakutaitoja?

CV:n tekoa ja työkeikkoja lukiolaisille

WorkPilotsin kokeilussa lukiolaiset oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan, luomaan itselleen digitaaliseen CV:n Work Pilotsin alustalle sekä halutessaan tekemään alustan kautta välitettäviä työkeikkoja, joista maksetaan palkkaa. Yrityksen tavoitteena on kokeilun kautta oppia, miten alusta voisi paremmin auttaa lukiolaisia työnhaussa ja työelämätaitojen kehittymisessä. Palvelua yhteiskehitetään Helsingin kuvataidelukiossa.

Taustatietoa

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Strategian Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen tavoitteena on vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita. Hanke tukee Helsingin kaupungin tavoitetta olla kokeilu- ja kehittämisalustana yritysten palveluille ja tuotteille.