Mannerheimin Lastensuojeluliitto on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Erilaisilla toimintamalleilla ehkäistään ongelmien kasautumista, yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Yhteistyöhön lähteminen Work Pilotsin kanssa koettiin MLL:n Hämeen piirissä luontevaksi tavaksi parantaa nuorten työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla lyhytaikaisia työtehtäviä.

Ensimmäiset työelämän kokemukset ovat erityisen merkityksellisiä nuoren itsetunnon ja tulevaisuuden kannalta. Nuoren on tärkeää saada kokemuksia ja palautetta työstään. Lyhyiden keikkatöiden avulla nuori voi hakea kokemuksia eri aloilta ja kartuttaa ansioluetteloaan seuraavia työpaikkoja ajatellen. Positiiviset kokemukset auttavat eteenpäin.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri on kevään 2017 aikana saanut apua Work Pilotsin kautta tulleilta nuorilta neuvolakorttien taskutukseen. Neuvolakorttien taskuja annetaan Suomessa neuvoloiden kautta odottaville perheille ja vastasyntyneiden vanhemmille. Jotta jokaiselle Suomessa syntyneelle vauvalle voidaan antaa neuvolakorttitasku, ovat apukädet olleet tarpeen.

Tapaamiset Work Pilotsin tiimoilta ovat herättäneet ajattelemaan yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyötä nuorten työllisyyden parantamiseksi. Vaikka yhdistyksillä ei olisi mahdollisuuksia palkata nuoria keikkatöihin, on Work Pilots mainio kanava yhteistyön tekemiseen yrityssektorin kanssa. Yritykset, jotka eivät pysty tarjoamaan suoraan työtehtäviä, voivat rahallisella avustuksella tukea nuoren työllistymistä kolmannelle sektorille. Näin yleishyödylliset yhteisöt saavat apukäsiä, nuori saa palkallisen työkokemuksen ja yritys osoittaa nuorten työllistymisen tärkeyden.

Work Pilots erottuu muista työnhakupalveluista edukseen korostamalla nuoren näkökulmaa. Kehitystyötä tehdään nuoret edellä, mikä on MLL:n Hämeen piirin arvojen mukaista. Sovellus vaatii vielä hienosäätöä, mutta kunhan sinne löytävät niin nuoret kuin työnantajatkin, on siinä paljon potentiaalia nuorten työllisyystilanteen parantamiseksi. Matalan kynnyksen keikkatöitä löytyy yrityksistä, yhteisöiltä ja julkiselta sektorilta vaikka kuinka ja Work Pilots on oiva työkalu keikkatyön tarjoamiseksi työkokemusta kaipaavalle nuorelle.

Vilma Linna
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri
hameenpiiri.mll.fi
facebook.com/MLLHameenpiiri
twitter.com/MLL_Hame