LähiTapiola Pääkaupunkiseudun vakuutusasiakkaiden toivotaan tukevan hanketta siirtymällä paperittomaan palveluun

LähiTapiola Pääkaupunkiseudun ja WorkPilotsin nuorten työllistymiseen tähtäävä yhteistyöhanke on käynnistynyt kansalaisjärjestöjen avustamana. Ensimmäiset nuorten tekemät keikat toteutettiin Vantaalla viime viikolla. Yhteistyöhankkeen tavoitteena on mahdollistaa ensimmäisen vuoden aikana 35 000 tuntia työkokemusta pääkaupunkiseudun nuorille. Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on 70 000 tuntia työkokemusta.

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu on kytkenyt nuorten auttamiseen omat asiakkaansa ja digitaalisen liiketoimintansa kehittämisen tarpeet. Vakuutusasiakas mahdollistaa nuorelle tunnin työtä ottamalla LähiTapiolan verkkopalvelussa käyttöön vakuutusasiakirjojen paperittoman palvelun. Muutamalla klikkauksella nuori saa arvokkaan työkokemuksen ja merkinnän omaan ansioluetteloonsa. LähiTapiola Pääkaupunkiseutu lähettää paperisia vakuutuskirjoja tällä hetkellä noin 90 000 asiakkaalleen pääkaupunkiseudulla.

Vakuutusasiakkaan mahdollistama työtunti siirtyy WorkPilots-palveluun yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja muun kumppanuusverkoston kanssa. Tällä hetkellä yhteistyössä on mukana Nicehearts ry, Vantaan NMKY ry, Kehitysvammatuki 57 ry, Lasten ja Nuorten säätiö sekä Monik ry. Työtuntien kohdistamisesta nuorille vastaavat WorkPilots ja mukana olevat järjestöt, ja ne kohdennetaan ensisijaisesti syrjäytymisen ehkäisyyn, helpottamaan työelämään pääsyä ja työllistymistä sekä mahdollistamaan ensimmäisiä työkokemuksia.

LähiTapiola Pääkaupunkiseudulle hankkeessa on kyse uudenlaisesta yhteistyömallista, joka yhdistää asiakkaiden osallistamisen ja liiketoiminnan tarpeet. Malli antaa vakuutusasiakkaille vaivattoman ja maksuttoman tavan tukea tärkeää yhteiskunnallista hanketta, joka toteuttaa täysimääräisesti LähiTapiolan elämänturva-strategiaa.

”Yhä useammalla yrityksellä on tavoitteena integroida vastuullisuus oleelliseksi osaksi hyvin hoidettua liiketoimintaa ja tulevaisuuden menestystä mutta keinot puuttuvat. LähiTapiolalle pystymme nyt tarjoamaan ratkaisun, jossa yritysvastuu yhdistyy suoraan yrityksen strategiaan ja liiketoimintaan käytännön tekojen kautta. Tässä mallissa voittavat kaikki: yritykset, yhteiskunta ja nuoret. Yksikin keikka voi muuttaa nuoren elämän, ja keikan avulla voidaan myös auttaa jotain muuta tukea tarvitsevaa”, sanoo Eija Kiviranta, WorkPilotsin toinen perustaja.

Järjestöt kohdentavat keikkatyön tukea tarvitseville

Järjestöt ovat ottaneet uudenlaisen mallin innostuneena vastaan. LähiTapiola Pääkaupunkiseudun tuki mahdollistaa heille täysin uudenlaisia tapoja kehittää omaa toimintaansa, osallistaa toimintaansa enemmän tukea tarvitsevia nuoria ja lisätä yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Nicehearts ry:n toiminta on dynaamista ja joustavaa, silti liian usein loistavat ideat jäävät kokeilematta resurssipulan takia.  Nyt meillä on aivan upea mahdollisuus kerätä ideoita ja viedä niitä käytäntöön. Uskomme, että tätä kautta syntyy aivan uusiakin avauksia toiminnan toteuttamisen tavoiksi. Nuoret pääsevät tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä kanssamme”, kiittelee Johanna Sjöholm, Nicehearts ry:n toiminnanjohtaja.

”Kampanja auttaa meitä lisäämään keikkoja nuorille. Kysyntä on kova ja tekemätöntä työtä paljon. Olen kiinnostunut näkemään jatkossakin näitä hyviä tarinoita, joita tämä mahdollistaa. Erityisen paljon olen motivoitunut kehittämään tätä juttua nuorisotyön välineeksi, tavaksi kohdata nuoria ja mahdollistaa heille tärkeä ensimmäinen työ ja myös opastaa siitä eteenpäin”, kertoo Justus Kivimäki, Vantaan NMKY:n toiminnanjohtaja.

”Yhteistyö Work Pilotsin ja LähiTapiolan kanssa tarjoaa yhdistyksellemme mahdollisuuden tarjota nuorille ihmisille työtä, jonka tuloksena kohderyhmämme toimijuus ja osallisuus aidosti paranee. Pyrimme kampanjan avulla saatavien työtuntien hyödyntämiseen monipuolisesti niin, että osa niistä kohdistuu kokemusasiantuntijatyöhön. Ihminen, jolla on kehitysvamma on paras asiantuntija yhdistyksemme toiminnan suunnittelussa, siitä maksamme mielellämme palkkaa. Tämä yhteistyökampanja, jossa kolmannen sektorin toimijat tekevät yhteistyötä kaupallisten yritysten kanssa yhteisen hyvän eteen on tätä päivää ja tulevaisuutta. Olemme iloisia siitä, että olemme päässeet yhteistyöhön mukaan.” – Nina Korventaival, Kehitysvammatuki 57 ry

”Lahjoitustuntien avulla voimme tarjota Lasten ja nuorten säätiön Next-toiminnassa mukana oleville nuorille sellaisia kokemuksia työelämästä, joiden avulla nuoren on helpompi löytää suunta tulevaisuudelle – jokainen tunti on sijoitus nuorten työelämäpolun alkuun.” Merja Nätkinniemi, projektipäällikkö Alku-hanke, Lasten ja nuorten säätiö

LÄHDE MUKAAN!

Lisätietoja:

Jukka Hemdahl,  LähiTapiola Pääkaupunkiseutu, jukka.hemdahl@lahitapiola.fi, 050 548 2321

Eija Kiviranta, Work Pilots Oy, eija.kiviranta@workpilots.om, 040 709 0150