LÄHITAPIOLA & WORKPILOTS YHTEISTYÖ

Anna tunti työtä nuorelle ottamalla käyttöön paperiton palvelu

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu ja WorkPilots ovat solmineet yhteistyön, jonka tavoitteena on antaa nuorille tärkeitä työkokemuksia.

Sinulla on nyt mahdollisuus olla mukana työllistämässä nuoria jos olet LähiTapiola Pääkaupunkiseudun asiakas:

Ottamalla LähiTapiolan verkkopalvelussa käyttöön vakuutusasiakirjojen paperittoman palvelun, autat pääkaupunkiseudun nuoria saamaan tärkeitä ensimmäisiä työkokemuksia ja ansaitsemaan omaa rahaa.

YKSIKIN KEIKKA VOI MUUTTAA NUOREN ELÄMÄN!

Mitä tapahtuu kun lähden mukaan?

Yhdessä valittujen järjestöjen ja kumppanuusverkoston kanssa luomme nuorille uusia mahdollisuuksia.  Valitut kumppanit luovat työtehtävät ja auttavat nuoria saamaan työkokemusta, löytämään polkuja työelämään ja työllistymään (kohderyhmän tavoitteista riippuen) ja saavat samalla apua oman tarkoituksensa toteutumiseen.

WorkPilots sopii LähiTapiola Pääkaupunkiseudun asiakkaiden allokoimien tuhansien tuntien käytöstä järjestöjen ja muiden kumppaneiden kanssa ja varmistaa että tunnit käytetään tarkoituksenmukaisesti. Järjestöt ja kumppanit avaavat tehtävät nuorille WorkPilots palvelussa ja näin nuorille kertyy työkokemuksen lisäksi palveluun palautetta, joka auttaa saamaan jatkossa paremmin muitakin tehtäviä. Jokainen nuori saa käyttöönsä oman digitaalisen CV:n.

Järjestökumppaneita lisätään tarpeen mukaan.

Tämän helpompaa ei auttaminen voi olla!
Klikkaa paperittomaan palveluun ja mahdollistat nuorelle työelämän kokemuksen.

LUE MITEN KAMPANJA ON AUTTANUT ERILAISIA NUORIA

Vantaan NMKY kautta on satoja nuoria saanut ensimmäisiä työkokemuksia. Lue Johanneksen tarina.

Kide-säätiö auttaa hauraassa yhteiskunnallisessa asemassa olevia ihmisiä ja ryhmiä. KideCampin eka leiriviikko tässä Kontulassa vauhdissa. WorkPilots nuoria avustamassa heidän kesäleireillä.

Kehitysvammatuki 57 luontoleirin avustajana. ”Toivottavasti ensi vuonna päästään enemmän kuin vain yhdelle leirille. Se on tavoite.”

Tässä he ovat – ToPoLan Summer Camp 2019 iloiset ja innokkaat juniorit.  Leirin tukena kampanjan avulla saatuja WorkPilots nuoria.

Tekijätori – Aktörstorget nuoret pääsivät mukaan Street Hockey turnaukseen. Tekijätorin porukat pitivät huolta tapahtuma-alueen siisteydestä, palauttivat palloja kentälle ja ohjasivat autoja oikealle parkkipaikalle. Tekijätori edistää vammaisten ja osatyökykyisten työelämäosallisuutta.

Kahvilahommissa Ystiksellä

”Toivoisin, että tällaisia keikkatöitä olisi tarjolla enemmän kehitysvammaisille ihmisille.”

Yhteistyössä mukana

NiceHearts

Nicehearts ry on vuonna 2001 perustettu tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys, jonka tavoitteena on mahdollistaa, että tytöt, naiset sekä sellaisiksi itsensä kokevat löytävät oman paikkansa yhteiskunnassa sen tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina jäseninä.

Ehkäisemme syrjäytymistä vahvistamalla tyttöjen ja naisten osallistumismahdollisuuksia ja
edistämällä jatkopolkujen sekä oman paikan löytymistä yhteiskunnassa. Kasvatamme ja koulutamme tytöistä ja naisista muutoksentekijöitä!

YMCA Vantaa

Vantaan NMKY ry – työtä lasten, nuorten ja perheiden parissa vuodesta 1974. Toimintamme sisältää iltapäivä-, liikunta- ja harrastekerhoja, kansainvälistä yhteistyötä, leiri-, retki- ja isä-lapsi –toimintaa. Toimintamme haasteina on tällä kaudella 2018-2019 erityisesti sosiaalisen avun vahvistaminen, harrastetoiminnan ulottaminen jokaiselle sekä hävikkiruaan mahdollistaminen nuorille.

Lasten ja nuorten säätiö

Tämän päivän opiskelu- ja työelämä korostavat jatkuvan uuden oppimisen ja monipuolisten vuorovaikutustaitojen merkitystä. Lasten ja nuorten säätiön toiminta keskittyy hyvään itsetuntoon, vahvoihin sosiaalisiin taitoihin ja rohkeuteen toimia ja kokeilla asioita.  Lasten ja nuorten säätiön kautta tuet Next-toimintaa, jossa  nuoret saavat tukea opintoihin ja työelämään siirtymiseen. Tuetuissa työharjoittelussa nuoret vahvistavat työelämätaitojaan, jotka auttavat nuorta selviämään arkipäivän haasteista ja yllättävistä tilanteista.

Monik

Monik ry on monikulttuurinen järjestö, joka on perustettu maahanmuuttajanuorten aloitteesta. Järjestön tarkoituksena on edistää  erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten kotoutumista ja kansalaisryhmien välistä vuorovaikutusta Suomessa. Monik ry tarjoaa erilaista uraa edistävää toimintaa, kuten työhönvalmennusta, uraneuvontaa ja koulutuksia sekä vapaa-ajan toimintaa. Maahanmuuttajille suunnatun toiminnan tavoitteena on selkeyttää suomalaista palvelujärjestelmää sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Kehitysvammatuki 57

Kehitysvammatuki 57 ry:n on vuonna 1957 perustettu edunvalvonta- ja tukiyhdistys, joka edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä. Yhdistyksen toiminta koostuu kehitysvammaisille ihmisille, perheille ja vapaaehtoisille toimijoille tarjottavasta monipuolisesta virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta sekä päiväaikaisesta toiminnasta ja asumisen palveluista.