Työttömyysturvan aktiivimalli on herättänyt ansaitusti paljon keskustelua alkuvuodesta. Yhtenä aktivointitoimenpiteenä on keikkatyö: työttömän tulisi etsiä itselleen tietty määrä keikkatöitä, jotta voisi osoittaa aktiivisuutensa työnhaussa. Aktiivisuutta seurataan kolmen kuukauden jaksoissa. Ensimmäinen seurantajakso on 1.1. – 31.3.2018.

Lisää infoa mallista:
http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/aktiivimalli sekä
http://www.kela.fi/usein-kysyttya-aktiivimallista
http://stm.fi/usein-kysyttya-tyottomyysturvan-aktiivimallista

Mahdollisuus!

Olemme WorkPilotsilla etsineet näitä keikkatöitä kahden vuoden ajan jo yli 20 kaupungissa, tukenamme laaja verkosto. Tavoitteemme on ollut löytää eri elämäntilanteissa oleville nuorille työkokemuksia. On ollut niitä nuoria, jotka etsivät vielä ensimmäisiä työkokemuksiaan, on eri koulutusasteilla opiskelevia, on nuoria jotka eivät ole vielä löytäneet omaa paikkaansa, on maahanmuuttajia ja on työttömiä.

Olemme päässeet useasti todistamaan, kuinka vakituisemman työpaikan ovet ovat auenneet, kun nuori vihdoin on keikkojen kautta päässyt työelämään näyttämään omaa osaamistaan. Työkokemus ja ansainta ovat monella olleet tärkeimpänä hyötynä, mutta myös esim. taitojen karttuminen, osaamisen näyttäminen, eri aloihin tutustuminen, verkostojen laajentuminen ja itseluottamuksen vahvistuminen ovat auttaneet eteenpäin työelämässä.

Uskomme tällä kokemuksella ja nuorten palautteilla, että kyllä, keikat todella voivat avata ovia työelämään, ja että piilotyötä löytyy!

Täällä esimerkkejä nuorten kokemuksista: https://workpilots.fi/nuorten-kokemuksia-tyoelamasta

Kuitenkin itse aktiivimalli sellaisena kuin sen nyt ymmärrämme, tuntuu monelle työttömälle epäreilulta.

Löytyykö niitä keikkatöitä?

Jokaisesta yrityksestä löytyy varmasti tekemätöntä työtä, vaikka kuinka paljon. Miten nämä työt saadaan helposti siirretyksi jonkun muun tehtäväksi onkin sitten se haasteellinen pala. Vaatii isoa ajattelun muutosta, että kiireen keskellä muistaisi pohtia työtä siitä näkökulmasta, että voisiko sen antaa jollekin toiselle vaikkapa keikan muodossa.

Haasteita tulee myös perehdytyksen kanssa. Jos perehdytykseen menee kohtuuttomasti aikaa keikan kestoon verrattuna niin se ei tietenkään ole enää järkevää.  Kulttuurissamme on myös paljon tee-se-itse ajattelua. Ajattelun muutos ja uusien toimintamallien käyttöönotto ei tapahdu nopeasti.

Vaikka meillä on mukana matkassa ja keikkojen etsinnässä ollut useita kaupunkeja, nuorisotyön ammattilaisia, yrittäjäjärjestöjä, muita järjestöjä ja innokkaita yksilöitä, jotka haluavat auttaa nuoria työllistymään – kaiken kaikkiaan siis useita satoja ammattilaisia kontaktoimassa tuhansia yrityksiä, niin keikkoja ei silti ole löytynyt riittävästi kaikille palveluumme rekisteröityneille nuorille. Halukkaita tekijöitä odottaa lisää keikkoja.

Työtä kuitenkin on, ja keikkoja on mahdollista, joskaan ei helppoa löytää. Alueelliset erot saattavat olla suuria. Vastuulliset työnantajat varmasti näkevät tässä mahdollisuutensa tulla vastaan ja tarjota keikkoja niitä haluaville, kunhan se tehdään heille helpoksi. Uskon, että moni yritys olisi halukas esim. tasaamaan ruuhkahuippuja keikkatöillä, mutta heillä ei ole vielä tarpeeksi tietoa uudesta tavasta työllistää ja sitä kautta osallistua talkoisiin, jonka tavoitteena on parempi työelämä yhä useammalle.

Uhka…

Jos työtön sitten aktiivisesti löytää yrityksen, jossa sopivaa keikkatyötä löytyisi, astuu kuvioon seuraava haaste: miten selvitä jopa kohtuuttomalta tuntuvasta byrokratian viidakosta?  Selvitettäviä asioita on lukemattomia molemmilla osapuolilla, ja osaan edes ammattilaiset eivät osaa antaa selkeitä vastauksia.  On kysymyksiä liittyen mm. sopimuksiin, vastuisiin ja vakuutuksiin. Yrityksen kustannukset voivat myös nousta esteeksi – esim. pelkkä palkanmaksu voi joissakin yrityksissä maksaa lähes samaan kuin se tunnin -parin keikan korvaus tekijälle.

Miten työttömät itse oma-aloitteisesti taklaisivat nämä kaikki yritysten joskus monimutkaisetkin haasteet ja esteet? Uskon, että valitettavasti monen työttömän aktiivinen keikkojen etsintä kaatuu byrokratian esteisiin.

Ajatus työttömien pääsystä keikkojen avulla takaisin työelämään on mielestämme hyvä ja kannatettava, mutta yritysten haasteet keikkatyöläisten työllistämisessä tulisi ymmärtää paremmin ja tarjota heille siihen tukea.

WorkPilotissa olemme nämä huolet pyrkineet minimoimaan ja luomaan palvelun, jolla yritykset voisivat helposti ja edullisesti saada apua satunnaisiin työtehtäviin. Me hoidamme byrokratian ja yritys voi saada apua helposti muutamalla klikkauksella, mutta se ei vielä poista työttömän huolia.

Menetänkö keikkatöiden myötä tukeni, heikkeneekö työttömyysturvani?

Tulkinnanvaraisia ohjeistuksia keikkojen vaikutuksesta tukiin löytyy ja vielä enemmän käyttäjien kokemuksia epäreilulta kuullostavista tulkinnoista. Maksukuittien puutteet ja erilaiset selvitykset aiheuttavat isoja riskejä tukien maksuaikatauluihin. Jos tuet viivästyvät viikoilla tai kuukausilla, on sillä tietenkin jopa katastrofaalinen vaikutus työttömän elämään. Kustannuksia tulee myös työn tekijälle – jos keikkatyön matkakustannukset ovat kohtuuttomat verrattuna saatuun korvaukseen niin ei sekään toimi ja kovin motivoivalta tunnu. Jokin itsetunnossa saa varmasti tässä kohtaa kolahduksen, kun byrokratiassa joutuu taistelemaan omasta selviytymisestään. Tämä ei luo pohjaa jatkon positiiviselle aktiivisuudelle.

Työttömien huoli on aito ja ymmärrettävä, jos on riski, että yhden työkeikan takia järkkyy koko toimeentulo ja samalla voi joutua pahaan velkakierteeseen.

Byrokratiaa ja keikkatöihin liittyviä säännöksiä tulisi selkeyttää huomattavasti, jotta työttömät oikeasti uskaltaisivat tarttua keikkatöiden mahdollisuuksiin. Olemme kasanneet ohjeistuksesta joitakin avainkohtia toiseen blogiimme erityisesti liittyen WorkPilotsin kautta tehtyihin keikkoihin.

Työelämän ja johtamisen murros

Työelämä on suuressa murroksessa. Työpaikat ja työn tekeminen sellaisena, kun me nyt sen tunnemme, tulee vähenemään merkittävästi. Asenteiden ja käytäntöjen tulisi muuttua – myös asenteiden työttömiä kohtaan, sillä suurin osa työttömistä haluaa olla osana työelämää ja aktiivisesti etsii itselleen mahdollisuuksia.

Työelämää eivät kehitä yksin työnantajat, työntekijät, nykyiset tai tulevat työttömät. Se tehdään yhdessä. Lakko ja keppi ei varmaankaan edistä tätä yhteistyötä vaan tulisi kokeilla modernimpia tapoja tuoda yhteiset asiat yhteiseen keskusteluun.

Uskomme, että keikkatyöt ovat iso osa tulevaisuuden työelämää ja että yksikin keikka voi muuttaa elämän. Teemme kaikkemme, jotta löytäisimme halukkaille tekijöille enemmän mahdollisuuksia ja tukea työelämään pääsemiseksi.

Lampaatkaan eivät kuitenkaan lennä käskemällä ja kepillä johtaminen on historiaa.

Eija

Katso myös miten keikat voivat vaikuttaa työttömyysturvaasi sekä vinkkejä miten voit olla aktiivinen aktiivimallissa.