LähiTapiola PKS ja nuorten työllistymiseen tähtäävä mobiili keikkatyöpalvelu WorkPilots ovat käynnistäneet laajamittaisen yhteistyöhankkeen, jonka tavoitteena on mahdollistaa ensimmäisen vuoden aikana 35 000 tuntia työkokemusta pääkaupunkiseudun nuorille. Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on 70 000 tuntia työkokemusta.

LähiTapiola, sovitut kansalaisjärjestöt ja muu kumppanuusverkosto tarjoavat yhteistyössä työkeikkoja WorkPilots-palveluun kirjautuneille pääkaupunkiseudun nuorille. Näin mahdollistetaan nuorille työkokemusta, WorkPilots-palveluun kirjautuva CV-merkintä ja 10€:n tuntiansio. Tällä hetkellä palveluun on kirjautunut noin 10 000 nuorta pääkaupunkiseudulla, ja määrä kasvaa koko ajan.

”5000 nuorta, jotka saavat työkokemusta ja pääsevät kiinni työelämään”

– WorkPilotsin kanssa käynnistettävä hanke toteuttaa LähiTapiolan yhteiskuntavastuuta uudella, konkreettisella tavalla, kun nuoret saavat kipeästi kaipaamaansa työkokemusta. Kytkemme yhteistyöhön mukaan sekä kaupunkeja että kansalaisjärjestöjä. Arvioimme, että tätä kautta tavoitamme ensimmäisen vuoden aikana noin 5 000 nuorta, jotka saavat työkokemusta ja pääsevät kiinni työelämään, LähiTapiola Pääkaupunkiseudun toimitusjohtaja Jukka Kinnunen sanoo.

WorkPilots-palvelulla on Suomessa yli 18 000 käyttäjää ja keikkoja on ollut noin 25 kaupungissa. Eniten käyttäjiä on pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Kotkassa ja Kouvolassa. Palvelun markkinointi kohdistuu nuoriin mutta käyttäjäksi voi kirjautua kuka tahansa, joka haluaa saada työkokemusta keikkojen avulla. Kokeiluja on tehty myös mm. pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien ja osatyökykyisten auttamiseksi työelämään. WorkPilotsin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 200 000 euroa. Yrityksessä työskentelee kaksitoista henkeä.

– LähiTapiolan kanssa tehty yhteistyösopimus on merkittävä askel meille, sillä olemme alusta alkaen halunneet kehittää palvelua yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa ja olla mukana ratkaisemassa suurta yhteiskunnallista haastetta – nuorten työllistymistä ja syrjäytymisen ehkäisyä. Tarvitsemme kipeästi uudenlaisia toimintatapoja yhteiskunnassa, ja erityisesti tulevaisuuden työelämässä. Ennakkoluuloton yhteistyö laajan ekosysteemin kanssa on paras keino saada yhteiskunnallista vaikuttavuutta aikaan, sanoo WorkPilotsin Jari Raitanen.

Work Pilots lyhyesti:

Vuoden palveluteko 2017 -palkinnolla noteeratun WorkPilots -palvelun avulla kuka tahansa (yritys, organisaatio, yksityishenkilö) voi tilata tekijän lyhytkestoiselle työkeikalle, ja saada siten apua omaan tarpeeseen ja kiireeseen. Hakijoita saa työtehtäviin useimmiten jo minuuteissa. WorkPilotsin pääasiallisena tarkoituksena on auttaa nuoria saamaan tarpeellista työkokemusta lyhyiden keikkaluonteisten työtehtävien avulla. Keikkatöillä voi näyttää osaamisensa ja saada arvokasta palautetta, joka kerääntyy palveluun ja auttaa löytämään omia vahvuuksiaan ja suuntaansa työelämässä. Palvelu toimii sekä mobiilisovelluksen että verkon kautta, ja se hoitaa keikkaan liittyvän maksuliikenteen, sopimukset, verot ja vakuutukset. Henkilöstöpalvelumalli erillisen sopimuksen mukaan.

WorkPilots erottautuu muista eurooppalaisista keikkatyöalustoista sillä, että vahvat arvot, vastuullisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ovat olleet toiminnan keskiössä alusta alkaen. Yhtiön tavoitteena on Euroopan laajuinen nuorisotyöttömyyden ja siitä seuraavan syrjäytymisen ehkäisy.