Read Work Pilots Oy T&C in English

WORK PILOTS OY:N TOIMEKSIANTOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

 

Palvelun käytöstä lyhyesti

TEKIJÄLLE MUISTETTAVAA

1. Täytä profiiliin oikeat tiedot – muista myös kuva!  Henkilötiedot (henkilötunnus, pankkitilinumero) tarvitaan vasta siinä vaiheessa kun haet tehtäviin.

Veroprosentin haemme suoraan verottajalta, joten se ei ole pakollinen.

 

2. Hae vain niihin tehtäviin, jotka varmasti pystyt suorittamaan jos sinut valitaan.

3. Peruuta tehtävä vain, jos tulee välttämätön este ja ilmoita välittömästi tilaajalle esteestä.

4. Kuittaa keikka vasta kun olet suorittanut sen valmiiksi.

5. Maksun saat sen jälkeen kun tilaaja on hyväksynyt tehtävän. Maksujen aikataulun näet sinulle saapuneesta sähköpostista (sopimus jonka sait valinnan yhteydessä).

 

 

Jos sinulla ei vielä ole paljon työkokemusta, käythän katsomassa myös tärkeimmät vinkkimme työkeikoille: https://youtu.be/bGhurN9Od-k

Lisäohjeistus: Apua tekijälle

TILAAJALLE MUISTETTAVAA

1. Täytä profiiliin tiedot.

2. Tee tilaus tehtävästä ja ilmoita tehtävän kesto. Mikäli et ole varma tarkasta kestosta, syötä minimiaika ja lisätietoihin tarkennus (tunteja voi myöhemmin lisätä). Ilmoita tehtävän tiedot ja toiveet tekijästä mahdollisimman tarkasti.

Muista tehtävässä huomioida säännökset nuorista työntekijöistä ja vaarallisesta työstä.

Mikäli olet kiinnostunut tekemään työpaikkailmoituksen ota yhteyttä info@workpilots.com

3. Valitse tehtävään hakeneista tekijöistä itsellesi sopiva ja sovi tehtävän yksityiskohdat.

4. Kun tehtävä on valmistunut, käy hyväksymässä se. Tämän jälkeen maksu siirtyy tekijälle maksuun.  Tekijä näkee maksun aikataulun hänelle saapuneesta sähköpostista, jonka sai valinnan yhteydessä.

 

Lisäohjeistus: Apua Tilaajalle

SOPIMUSMALLEISTA

Tilaajan ja WorkPilotsin välinen sopimus:

Palvelussa syntyy sopimus liittyen palvelun käyttöön ja palvelusta suoritettavaan maksuun, joka on ilmoitettu palvelussa.  Itse tehtävään liittyvä opastus ja työturvallisuudesta huolehtiminen on Tilaajan vastuulla.

 

HUOM: Toimeksiannon aikana Tekijä työskentelee itsenäisesti ilman Tilaajan johtoa ja valvontaa. Tilaaja voi kuitenkin valvoa Toimeksiannon edistymistä ja varmistaa ohjeillaan, että työn lopputulos on sovitun mukainen. Muutoin kuin kulloinkin sovittua Toimeksiantoa suorittaessaan Tekijä ei ole Tilaajan käytettävissä. Lisäinfoa täällä.

Mikäli tehtävässä tarvitaan työsuhdetta, ota yhteys info@workpilots.com. Tästä mallista tehdään erillinen sopimus.

 

Tekijän ja WorkPilotsin välinen sopimus:

Palvelussa syntyy lähtökohtaisesti toimeksiantosopimus (=kevytyrittäjä, itsensä työllistäjä, freelancer). Tällöin WorkPilots huolehtii tekijän ennakonpidätyksestä verottajalle.

Tekijä voi myös toimia yrityksensä nimiin valitsemalla profiilissa sopimusmuodoksi ’yrittäjä’. Tällöin maksettavaan korvaukseen lisätään ALV mikäli yritys kuuluu ALV rekisteriin. Mikäli yrityksesi ei kuulu ALV rekisteriin sinun tulee ottaa yhteyttä info@workpilots.com

HUOM: Mikäli on tarpeen toimia työsuhteella, tästä sovitaan erillisellä sopimuksella.

Tästä alkaa viralliset käyttöehdot

Yleiset ehdot

 

Work Pilots Oy:n (”WorkPilots”) tuottaman ja ylläpitämän WorkPilots toimeksiantopalvelun (”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”). Palveluun sovelletaan lisäksi Work Pilots Oy:n tietosuojaselostetta. Palvelun käyttö edellyttää Käyttöehtojen hyväksymistä ja noudattamista. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

 

Käyttäjän ja WorkPilotsin välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä Palvelussa. Uudet ehdot korvaavat aikaisemmin voimassa olleet Palvelun käyttöehdot.

 

Mikäli Käyttäjä on oikeushenkilö, Käyttäjää edustava henkilö vakuuttaa Palvelun käytöllä tai Palveluun rekisteröitymisellä olevansa oikeutettu edustamaan oikeushenkilöä.

 

Määritelmät

 

Näissä Käyttöehdoissa:

 

  • ”Tilaajalla” tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka hankkii tai yrittää hankkia tiettyä palvelukokonaisuutta Suorittajalta Palvelun kautta;
  • ”Toimeksiannolla” tarkoitetaan Tilaajan Palvelun kautta Suorittajalta tilaamaa palvelukokonaisuutta;
  • ”Suorittajalla” tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa Toimeksiannon suorittamisesta ja toteutuksesta.

 

Tilaaja ja Suorittaja ovat yhdessä ”Käyttäjä” tai ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”.

 

Käyttöehtojen rakenne

 

Näiden Käyttöehtojen rakenne on kolmiosainen seuraavasti:

 

  • Käyttöehtojen ensimmäinen osa (I. Yleiset ehdot) koskee kunkin Käyttäjän ja WorkPilotsin välistä sopimussuhdetta
  • Käyttöehtojen toinen osa (II. Tilaajaa koskevat ehdot) koskee Tilaajan ja WorkPilotsin välistä sopimussuhdetta
  • Käyttöehtojen kolmas osa (III. Suorittajaa koskevat ehdot) koskee Suorittajan ja WorkPilotsin välistä sopimussuhdetta.

 

Yhteistyön juridinen luonne

 

Palvelun käyttö muodostaa sopimussuhteen WorkPilotsin ja Käyttäjän välille. Tilaajan ja Suorittajan eikä Suorittajan ja WorkPilotsin välille ei muodostu työsuhdetta.

 

 

Käyttöoikeus Palveluun

 

Käyttäjä saa näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden Palveluun Toimeksiantojen hankkimista tai suorittamista varten. Käyttäjä tiedostaa, että Palvelun käyttöoikeus ei sisällä oikeutta Palvelun ohjelmistoon (lähdekoodi).

 

Käyttäjän WorkPilotsilta mahdollisesti käyttöönsä saamat Palvelun käytön mahdollistavat ja siihen liittyvät tunnisteet, kuten Palvelun käyttäjätunnus ja salasana, säilyvät WorkPilotsin omistuksessa, eikä Käyttäjällä ole oikeuksia niihin sen jälkeen, kun hänen käyttöoikeutensa Palveluun on päättynyt. Käyttäjän näiden Käyttöehtojen mukainen käyttöoikeus Palveluun on henkilökohtainen. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta tai ilmaista käytön mahdollistavia tunnisteita kolmannelle osapuolelle ilman WorkPilotsin etukäteistä kirjallista suostumusta.

 

Palveluun rekisteröityminen ja sen käyttäminen

 

Palveluun Tilaajaksi voi rekisteröityä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Rekisteröitymällä Palveluun Tilaajana Käyttäjä vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen.

 

Palveluun Suorittajaksi voivat rekisteröityä 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt. Tästä huolimatta alle 15-vuotias henkilö, joka on täyttänyt 14 vuotta tai täyttää samana kalenterivuonna 14 vuotta, voi rekisteröityä ja käyttää Palvelua huoltajan suostumuksella nuorten työntekoa koskevien säännösten mukaisesti. Rekisteröitymällä Palveluun Suorittajana Käyttäjä vakuuttaa olevansa i) 15-vuotias tai sitä vanhempi tai ii) 14 vuotta täyttänyt tai täyttää 14 kalenterivuoden aikana mutta alle 15-vuotias, jonka huoltaja on antanut Palvelun käyttämiselle ja Toimeksiantojen suorittamiselle suostumuksensa. Muistathan viedä huoltajaltasi saamasi luvan mukaan työpaikalle, jos sinut valitaan suorittamaan tehtävää.  Rekisteröitymällä Palveluun ja käyttämällä Palvelua Suorittajalla on kaikki tarvittavat viranomaisluvat (kuten työntekijän oleskelulupa), joita Toimeksiantojen suorittaminen Suorittajan kohdalla edellyttää.

 

Käyttäjän tulee rekisteröityessään Palveluun luoda salasanalla ja mobiilissa PIN-koodilla suojattu käyttäjätunnus, jonka avulla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Palveluun rekisteröityminen edellyttää WorkPilots-tilin luomista Käyttäjän sähköpostiosoitteella ja omilla henkilötiedoilla tai, Käyttäjän rekisteröityessä oikeushenkilön (esim. yhtiön) nimissä, kyseisen oikeushenkilön virallisilla tiedoilla.

 

Palveluun rekisteröityminen on Käyttäjälle maksutonta. Palvelun käyttö edellyttää, että Tilaaja ilmoittaa Palveluun maksukorttitietonsa tai että Tilaaja on solminut erillisen laskutussopimuksen WorkPilotsin kanssa. Tilaaja maksaa Toimeksiannoista Palvelussa ilmoitetun hinnaston mukaisesti. Käyttäjä ja WorkPilots voivat myös erikseen sopia lisäpalveluista ja niihin sovellettavasta hinnoittelusta. Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa.

 

Käyttäjä vastaa itse omalla kustannuksellaan kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista, mukaan lukien tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista, laitteisiin ja ohjelmistoihin tarvittavista muutoksista sekä mahdollisten tarvittavien ylimääräisten vakuutusten ottamisesta.

 

Palvelussa on voimassa toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa henkilö- ja esinevahinkoja 1 000 000 € asti kulloinkin voimassa olevien vakuutusehtojen mukaisesti. Lisäksi toiminnan vastuuvakuutuksen laajennus korvaa vakuutetun hallussa, käsiteltävänä tai huolehdittavana olevalle omaisuudelle aiheutetun äkillisen ja odottamattoman esinevahingon enintään 10 000 € /vahinko. Vastuuvakuutuksen omavastuu on 200€.

 

Palvelussa on voimassa ryhmätapaturmavakuutus, joka voi kattaa Toimeksiannon yhteydessä Suorittajalle tapaturman aiheuttamia vahinkoja ryhmätapaturmavakuutuksen ehtojen ja korvausmäärien mukaisesti seuraavasti: Hoitokulut enintään 8,500€, Pysyvä haitta enintään 50,000€, Kuolemantapauskorvaus 50,000€. Vakuutus on LähiTapiolassa ja voit tutustua ehtoihin tarkemmin täältä: http://public.brandgate.fi/lahitapiola/lahitapiola/fi/tiedostot/112630/.pdf

Työtapaturma on äkillinen, odottamaton, ulkoisten tekijöiden aiheuttama ja tekijän loukkaantumiseen johtava tapahtuma työtä tehdessä. Tapaturman ollessa kyseessä, voit mennä mihin lääkäriin haluat. LähiTapiolan yhteistyökumppani on Mehiläinen. Lääkärissä kysytään vakuutusnumero, joka on 353-4807682-8. Ota myös mahdollisimman pian yhteyttä info@workpilots.fi ja ilmoita tapaturmasta.

 

Yllämainittujen molempien vakuutusten osalta käyttäjä maksaa omavastuun. Lisätietoja vakuutuksista ja mahdollisissa vahinkotilanteissa ota yhteyttä info@workpilots.fi.

 

HUOM: Vakuutukset eivät koske vapaaehtoistehtäviä (maksu ja korvaus tehtävästä 0€) eikä autojen siirtoihin/kuljetuksiin liittyviä tehtäviä (vahingot korvataan autojen vakuutuksista).

 

 

 

Käyttäjän yleiset velvollisuudet ja vastuut sekä WorkPilotsin oikeudet puuttua Palvelun käyttöön

 

Käyttäjä vakuuttaa, että hänen Palveluun rekisteröimänsä tiedot ovat paikkansapitävät ja oikeat sekä sitoutuu pitämään Palveluun rekisteröimänsä tiedot ajan tasalla. Käyttäjä vastaa profiilinsa sisällöstä sekä profiilin ja Palvelun asianmukaisesta käytöstä. Käyttäjä on vastuussa kaikesta tunnisteillaan tapahtuvasta käytöstä. Jos tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen tahon haltuun, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta viipymättä WorkPilotsin asiakaspalveluun osoitteessa info@workpilots.fi. WorkPilotsilla on tällöin oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun.

 

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua tavalla, joka loukkaa WorkPilotsin tai kolmannen tahon oikeuksia. Käyttäjän Tiedoilla tarkoitetaan tietoa, viestejä tai aineistoa, jotka Käyttäjä lisää tai linkittää Palveluun tai lähettää, linkittää tai välittää Palvelun kautta WorkPilotsille, toiselle Käyttäjälle tai kolmannelle Palveluun rekisteröitymisen tai Palvelun käytön yhteydessä. Käyttäjä vastaa kaikista Käyttäjän Tiedoista ja vakuuttaa, etteivät Käyttäjän Tiedot i) riko kolmansien osapuolten Immateriaalioikeuksia (määritelty jäljempänä) tai muita oikeuksia, ii) ole loukkaavia, sopimattomia tai hyvän tavan vastaisia, iii) riko lakia tai viranomaismääräyksiä, iv) aiheuta vahinkoa tai haittaa WorkPilotsille, muille Käyttäjille tai kolmansille tahoille tai v) vahinkoa, häiriötä tai muuta haittaa Palveluun. Käyttäjä vastaa kaikista Käyttäjän Tietojen WorkPilotsille, muille Käyttäjille tai kolmansille tahoille aiheuttamista välillisistä ja välittömistä vahingoista. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet (mukaan lukien Immateriaalioikeudet) tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Käyttäjän Tietoihin.

 

Käyttäjä vastaa kaikista mahdollisista vaatimuksista, jotka johtuvat Käyttäjän Palvelun käytöstä ja, jotka kolmas taho esittää WorkPilotsia kohtaan. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan WorkPilotsille sekä kolmansille osapuolille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta Käyttäjän lain, viranomaisten määräysten tai ohjeiden taikka näiden Käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta.

 

WorkPilotsilla on oikeus harkintansa mukaan ilman eri ilmoitusta estää Palvelun käyttö sekä poistaa Palvelusta aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai saattaa olla vahingollista WorkPilotsille, Palvelulle, toiselle Käyttäjälle tai kolmannelle taholle.

 

WorkPilotsin rooli toimeksiannoissa

 

Palvelu yhdistää Suorittajat ja Tilaajat Toimeksiantojen suorittamiseksi. Suorittajat eivät ole työsuhteessa WorkPilotsiin eikä WorkPilots osallistu Toimeksiantojen suorittamiseen. WorkPilots ei valvo tai ohjaa Suorittajia näiden suorittaessa Toimeksiantoja. WorkPilots ei vastaa Toimeksiannon suorittamisesta, sen laajuudesta, laadusta, aikataulusta, peruuntumisesta tai muusta Toimeksiannon suorittamiseen liittyvästä seikasta. WorkPilots ei vastaa siitä, miten Toimeksiantoon liittyvää aineistoa käytetään, Toimeksiannon tulosten siirtymisestä Suorittajalta Tilaajalle eikä siitä, miten ja millä ehdoilla Toimeksiannon perusteella syntyneitä tuloksia voidaan hyödyntää.

 

WorkPilots ei ole vastuussa Käyttäjistä tai heidän luotettavuudestaan, eikä WorkPilots ole korvausvelvollinen Käyttäjän kärsimistä tapaturmista, esinevahingoista tai mistään muista vahingoista, jotka tapahtuvat Toimeksiantojen aikana tai niihin perustuen taikka niihin liittyen. WorkPilots ei vastaa Käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat Osapuolten välisestä toiminnasta, eivätkä millään tavalla liity Palvelun toimivuuteen tai sen ylläpitoon.

 

WorkPilots ei vastaa mistään sellaisesta seikasta, josta Osapuolet ovat suullisesti tai muutoin sopineet keskenään Palvelun ulkopuolella, kuten esimerkiksi Toimeksiannolle annettavasta takuusta tai lisätöistä. Osapuolten tulee sopia mahdollisesta alkuperäisen työn ylittävästä lisätyöstä Palvelun kautta.

 

Vastuunrajoitukset

 

Käyttäjä tiedostaa vastaanottavansa Palvelun ja käyttävänsä Palvelua täysin omalla vastuullaan. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua ainoastaan lain sallimiin tarkoituksiin. WorkPilots ei pääsääntöisesti tarkasta Käyttäjien Tietoja. WorkPilots ei vastaa Käyttäjien Tiedoista tai kolmansien osapuolten Palveluun lisäämästä sisällöstä, niiden oikeellisuudesta tai paikkansapitävyydestä, eikä vastaa tällaisesta sisällöstä aiheutuneesta vahingosta.

 

WorkPilots ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä myöskään takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. WorkPilots tarjoaa Palvelun ”sellaisena kuin se on”, ja Käyttäjä käyttää Palvelua ja WorkPilotsin tuottamia tai välittämiä palveluja omalla vastuullaan. WorkPilots ei takaa Palvelun kartta- ja reittipalvelun virheettömyyttä eikä vastaa kartta- ja reittipalvelussa mahdollisesti olevien puutteiden tai virheiden Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kuluista tai vahingoista. WorkPilots ei myöskään vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvallisuusriskeistä tai Palvelun sisällön oikeellisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

 

WorkPilots ei vastaa vahingosta, joka syntyy Käyttäjälle tai kolmannelle taholle Palvelun keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä, käytön estymisestä, lopettamisesta tai muista puutteista Palvelussa tai sen sisällössä, eikä myöskään mahdollisista Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa WorkPilotsin Palveluun tai näihin Käyttöehtoihin liittyvästä velvoitteesta, mikäli ylivoimainen este estää velvoitteen suorittamisen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi tulipaloa, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, tietoliikennehäiriötä tai muuta näiden kaltaista syytä. Ylivoimainen este vapauttaa myös Suorittajan ja Tilaajan Toimeksiannon toteuttamiseen liittyen. mikäli ylivoimaisella esteellä on suora vaikutus työn suorittamiseen. Jos Toimeksianto on aloitettu, se on suoritettava loppuun mahdollisuuksien mukaan. Työstä maksetaan sen mukaan, kuinka paljon siitä on suoritettu. Erimielisyyksissä Käyttäjät voivat ottaa yhteyttä WorkPilotsiin (info@workpilots.fi).

 

Muutokset Palvelussa

 

WorkPilotsilla on oikeus muuttaa Käyttöehtoja tai Palvelua, mukaan lukien Palvelun hinnoittelu- tai laskutusperusteita, palvelumaksuja tai työkorvauksen suuruutta milloin tahansa. Olennaisista muutoksista tiedotetaan Käyttäjälle Palvelun välityksellä tai muulla WorkPilotsin sopivaksi katsomalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu, tai WorkPilotsin erikseen ilmoittamana ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä muutosten voimaantulon jälkeen, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

 

WorkPilotsilla on aina halutessaan oikeus ilman korvausvelvollisuutta lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus poistaa Palvelu tai sen osia (muun muassa, näihin kuitenkaan rajoittumatta, Palvelun sisältöä, rakennetta, ulkoasua ja ohjelmistoja). Tällöin WorkPilots ilmoittaa Palvelun lopettamisesta mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. WorkPilots ei ole vastuussa Palveluun tai sen osiin tehtävien muutosten vuoksi Käyttäjältä edellytetyistä toimenpiteistä (kuten muutoksista Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin) tai niiden kustannuksista.

 

Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, WorkPilotsilla on oikeus välittömästi muuttaa Palvelussa ilmoitettuja hintoja vastaavasti ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla.

 

Linkit muille sivustoille

 

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmansien tahojen palveluihin. Tällaisiin kolmannen tahon tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen tahon käyttö- ja muita ehtoja, eikä WorkPilots vastaa näiden sivustojen sisällöstä.

 

Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palveluun edellyttäen, että linkitys on lainmukainen eikä se vahingoita WorkPilotsia tai WorkPilotsin mainetta. Muu WorkPilotsin verkkosivujen linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kiellettyä ilman WorkPilotsin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. WorkPilots pidättää itsellään oikeuden poistaa omatoimisesti Käyttäjän luomia linkkejä, jotka eivät WorkPilotsin käsityksen mukaan ole näiden Käyttöehtojen mukaisia ilmoittamatta tästä erikseen Käyttäjälle.

 

Tietosuoja ja evästeet

 

WorkPilots käsittelee Käyttäjien henkilötietoja Work Pilots Oy:n tietosuojaselosteen sekä yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin.

 

Immateriaalioikeudet

 

Näissä Käyttöehdoissa Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia (mukaan lukien tietokantojen ja luettelojen suoja sekä oikeus valokuvaan), tavaramerkkejä, patentteja, mallioikeuksia, hyödyllisyysmalleja, toiminimiä, liikesalaisuuksia, know-how’ta ja mitä tahansa muuta rekisteröitävää tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta. Kaikki Immateriaalioikeudet ja muut oikeudet Palveluun tai siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin ovat yksinomaan WorkPilotsin omaisuutta. Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. WorkPilots pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön ja siihen tehtyihin muutoksiin. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy sen, ettei Käyttäjälle siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti mainitut oikeudet. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei näillä Käyttöehdoilla anneta Käyttäjälle mitään Immateriaalioikeuksia Palveluun.

 

Palveluun sisältyvän aineiston Palvelun ulkopuolinen käyttö tai julkaiseminen on kiellettyä ilman WorkPilotsin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

 

Julkaisemalla tietoa Palveluun Käyttäjä myöntää WorkPilotsille maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, jatkuvan, ei-yksinomaisen, siirrettävän, rojaltivapaan käyttöoikeuden tietoon (pois lukien Palvelussa välitetyt yksityisviestit), sekä oikeuden luovuttaa edelleen, käyttää, välittää tai muulla tavoin hyödyntää julkaistua tietoa kaikin tavoin. WorkPilotsilla on oikeus oman harkintansa mukaan ja korvauksetta käyttää, uudelleenjulkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Käyttäjän Palvelun kautta lähettämää tai välittämää aineistoa WorkPilotsin liike-, tiedonvälitys-, pr- tai muussa toiminnassa.

 

Voimassaolo

 

Käyttöehdot ja Käyttäjän käyttöoikeus ovat voimassa toistaiseksi.

 

Käyttäjä voi lopettaa käyttöoikeutensa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@workpilots.fi. WorkPilotsilla on tällöin oikeus säilyttää Käyttäjän Tietoja sekä muita Käyttäjää koskevia tietoja siinä laajuudessa kuin on tarpeen Palveluun liittyvien muiden velvoitteiden, eri säännösten (ml kirjanpito- ja verolainsäädäntö) sekä muiden vastaavien velvoitteiden täyttämiseksi WorkPilotsin tietosuojalausekkeen ehtojen mukaisesti.

 

WorkPilots voi välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta perua myönnetyn käyttöoikeuden tai muutoin rajoittaa Käyttäjän oikeutta käyttää Palvelua, mikäli Käyttäjä on WorkPilotsin käsityksen mukaan toiminut tai toimii Käyttöehtojen taikka lain tai hyvän tavan vastaisesti. Tällaisessa tilanteessa Käyttäjä ei ole oikeutettu mihinkään Toimeksiantoon liittyviin mahdollisiin maksunpalautuksiin.

Sellaiset Käyttöehtojen mukaiset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut, joilla on merkitystä Käyttöoikeuden päättymisen jälkeenkin, kuten Käyttöehtoihin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset, jäävät voimaan Käyttöoikeuden päättymisestä, irtisanomisesta, purkamisesta tai lakkaamisesta huolimatta. Käyttöoikeuden päättyminen, irtisanominen, purkaminen tai lakkaaminen ei myöskään vapauta Käyttäjää niiden palveluiden tai suoritusten maksuvelvollisuudesta, joiden peruste on syntynyt ennen käyttöoikeuden lakkaamista.

 

Muut ehdot

 

Palveluun sovelletaan näiden Käyttöehtojen lisäksi Work Pilots Oy:n tietosuojaselostetta.

WorkPilotsilla on oman harkintansa mukaan oikeus siirtää Palvelu, sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet ja kaikki näistä Käyttöehdoista aiheutuvat oikeudet ja velvollisuudet osittain tai kokonaan konserniyhtiölleen, seuraajalleen tai kolmannelle taholle ilmoittamalla tästä Käyttäjälle Palvelussa tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

 

Yhteydenotot

 

Näitä Käyttöehtoja ja Palvelua koskevat mahdolliset tiedustelut ja ilmoitukset tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen info@workpilots.fi.

 

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

 

Palveluun ja Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Käyttöehtoja koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sekä olla vastaajana asuinpaikkansa käräjäoikeudessa.

 

Kuluttajansuoja

 

Näillä Käyttöehdoilla ei rajoiteta Käyttäjälle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

 

Tilaajaa koskevat ehdot

 

Toimeksiannon tilaaminen ja suorittaminen prosessina

 

Tilaaja tilaa Toimeksiannon jättämällä toimeksiantoilmoituksen Palveluun. Tilaaja vakuuttaa, että hän on oikeutettu tarjoamaan Palvelussa ilmoittamansa toimeksiannon. Tilaajan toimeksiantoilmoitus pyritään julkaisemaan Palvelussa mahdollisimman pian. WorkPilotsilla on oikeus muokata toimeksiantoilmoitusta tai olla kokonaan julkaisematta sitä, jos WorkPilots katsoo, että ilmoitus on harhaanjohtava tai loukkaava, sisältää asiaankuulumatonta aineistoa, on näiden Käyttöehtojen vastainen tai ei muusta syystä ole julkaistavissa Palvelussa.

 

Tilaaja vastaa siitä, että Toimeksiantojen suorittamisessa noudatetaan alle 18-vuotiaita työntekijöitä koskevia erityissäännöksiä, kuten lakia nuorista työntekijöistä (1993/998).

Kun olet valitsemassa tekijää tehtävään, näet tekijän profiililta hänen ikähaarukan. Mikäli hän on alle 15v, varmista huoltajan lupa tehtävän suorittamiseen. Tämän voi tehdä esimerkiksi soittamalla/viestittämällä huoltajalle (pyydä yhteystiedot chätissä) tai pyytämällä nuorta tuomaan huoltajan suostumus mukanaan työpaikalle saavuttaessa. 

 

Tilaajan toimeksiantoilmoitus näkyy potentiaaliselle Toimeksiannon suorittajalle, mikäli Toimeksianto sijaitsee suorittajan määrittelemällä etäisyydellä. Suorittaja voi hakea avoimiin toimeksiantoihin ja Tilaaja valitsee ilmoittautuneiden joukosta Suorittajan. Toimeksianto syntyy, kun Tilaaja on valinnut ilmoittautuneiden joukosta Suorittajan Palvelussa.

 

Tilaaja maksaa Toimeksiannosta Palvelussa ilmoitetun palvelumaksun (sis. ALV). Kun Tilaaja on valinnut Suorittajan, WorkPilotsilla on oikeus veloittaa tilatusta Toimeksiannosta katevaraus Tilaajan Palveluun rekisteröidyltä ja Palvelussa hyväksytyltä maksukortilta, elleivät WorkPilots ja Tilaaja ole solmineet erillistä laskutussopimusta (maksuaika 14 päivää netto). Palvelumaksun voi myös maksaa käyttämällä Tilaajan ansaitsemia, saatuja tai ostamia bonuspisteitä (PilotPoints). WorkPilots on oikeutettu veloittamaan tai laskuttamaan palvelumaksun Tilaajalta, kun Suorittaja on vahvistanut Toimeksiannon suoritetuksi. Mikäli tilaaja on saanut tunteja sponsoroituna, on WorkPilotsilla oikeus raportoida tilausten tiedot tuntien maksajalle / sponsorille tarvittaessa.

 

Tilaajan katsotaan sitovasti tilanneen Toimeksiannon ja sitoutuneen maksamaan siitä ilmoitetun palvelumaksun, kun Tilaaja on valinnut Toimeksiannolle Suorittajan Palvelun kautta. Mikäli Tilaaja WorkPilotsin näkemyksen mukaan käyttää Palvelua toimeksiantoilmoitusten tekemiseen ilman aikomusta valita Suorittaja (esimerkiksi työpaikkojen ilmoittamiseen), WorkPilotsilla on oikeus poistaa toimeksiantoilmoitus ja veloittaa Tilaajalta 100€ suuruinen ilmoitusmaksu tai 10€/hakija mikäli summa on suurempi kuin ilmoitusmaksu.

 

Toimeksiannon aikana Suorittaja työskentelee itsenäisesti ilman Tilaajan johtoa ja valvontaa. Tilaaja voi kuitenkin valvoa Toimeksiannon edistymistä ja varmistaa ohjeillaan, että työn lopputulos on sovitun mukainen. Muutoin kuin kulloinkin sovittua Toimeksiantoa suorittaessaan Suorittaja ei ole Tilaajan käytettävissä.

 

Jos Suorittaja ei voi suorittaa Toimeksiantoa esimerkiksi sairastumisesta johtuen, Tilaaja ja Suorittaja voivat sopia Toimeksiannolle uuden ajankohdan. Mikäli Tilaaja ja Suorittaja eivät pysty sopimaan uudesta ajankohdasta, Toimeksianto sekä Tilaajalta veloitettu katevaraus (ja muut mahdolliset Toimeksiannon suorittamiseen liittyvät maksut) puretaan. Suorittaja voi myös järjestää itselleen sijaisen edellyttäen, että Tilaaja hyväksyy sijaisen. Tällöin Tilaaja i) luo Palvelussa uuden muuttuneita olosuhteita vastaavan toimeksiantoilmoituksen, johon uusi Suorittaja lähettää hakemuksen ja ii) peruuttaa alkuperäisen Toimeksiannon.

 

Jos Tilaajan ja Suorittajan välillä on erimielisyyttä suoritetun Toimeksiannon laadusta tai kestosta, Käyttäjän tulee reklamoida asiasta kirjallisesti osoitteeseen info@workpilots.fi viiden (5) päivän sisällä Suorittajan vahvistuksesta Toimeksiannon suorittamisesta. Mikäli reklamaation kohteena oleva asia tulee ilmi vasta tämän jälkeen, Käyttäjän tulee reklamoida asiasta viiden (5) päivän sisällä siitä, kun asia tuli hänen tietoonsa.

Toimeksiannon suorittamisen jälkeen Suorittaja vahvistaa Toimeksiannon suoritetuksi Palveluun, minkä jälkeen Tilaaja hyväksyy suoritetun Toimeksiannon. Mikäli Tilaaja ei ole hyväksynyt suoritettua Toimeksiantoa taikka reklamoinut siitä viiden (5) päivän sisällä Suorittajan vahvistuksesta Toimeksiannon suorittamisesta, Toimeksianto katsotaan hyväksytyksi ja Tilaaja on velvollinen maksamaan Toimeksiannosta sovitun palvelumaksun kokonaisuudessaan.

 

Tilaaja ja Suorittaja voivat antaa toisilleen palautetta Palvelun kautta. WorkPilots ei pääsääntöisesti tarkasta tällaista palautetta eikä ole vastuussa Tilaajan tai Suorittajan toisilleen antaman palautteen oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta. Käyttäjä voi ilmoittaa havaitsemastaan epäasiallisesta palautteesta osoitteeseen info@workpilots.fi. WorkPilots pidättää oikeuden poistaa Palvelussa annetun epäasiallisen Palautteen Palvelusta.

 

Elleivät Osapuolet sovi toisin keskenään, Tilaaja sitoutuu suorittamaan Toimeksiannosta sovitun palvelumaksun kokonaisuudessaan siitä huolimatta, että Suorittajan lopullinen työmäärä alittaisi Toimeksiannossa sovitun työmäärän. Jos Tilaaja peruu Toimeksiannon alle 24 tuntia Toimeksiannon sovitusta alkamisajankohdasta, Tilaaja on velvollinen maksamaan Toimeksiannosta palvelumaksun kokonaisuudessaan, elleivät osapuolet sovi erikseen toisin. Yli 24 tuntia aikaisemmin peruutettujen Toimeksiantojen osalta Osapuolet voivat sopia mahdollisesta korvauksesta erikseen.

 

Suorittaja sitoutuu sopimaan mahdollisesta Toimeksiannon laajentamisesta Tilaajan kanssa Palvelun välityksellä.

 

Erillinen asiakassopimus

 

Mikäli Tilaaja on sopinut erillisen asiakassopimuksen WorkPilotsin kanssa, sovelletaan näiden Käyttöehtojen ja asiakassopimuksen mahdollisessa ristiriitatilanteessa ensisijaisesti erillistä asiakassopimusta ja toissijaisesti näitä Käyttöehtoja.

 

Suorittajaa koskevat ehdot

 

Toimeksiannon tilaaminen ja suorittaminen prosessina

 

Tilaaja tilaa Toimeksiannon Palvelussa julkaisemansa toimeksiantoilmoituksen kautta. Suorittaja näkee Palvelussa toimeksiantoilmoituksia, jotka vastaavat Suorittajan Palvelussa itse määrittelemiä kiinnostuksen ja osaamisen kohteita. Tilaajan toimeksiantoilmoitus näkyy potentiaaliselle Suorittajalle, mikäli toimeksianto sijaitsee Suorittajan määrittelemällä etäisyydellä. Suorittaja voi hakea avoimiin toimeksiantoihin ja Tilaaja valitsee haluamansa avoimeen toimeksiantoon hakeneen Suorittajan. Toimeksianto syntyy, kun Suorittaja on hakenut avoimeen toimeksiantoon ja Tilaaja on valinnut Suorittajan suorittamaan Toimeksiannon.  Suorittaja on velvollinen ilmoittamaan ikänsä Tilaajalle tämän sitä kysyessä ennen Toimeksiannon suorittamisen aloittamista.

 

Hakemalla Toimeksiannon suorittajaksi Suorittaja sitoutuu suorittamaan Toimeksiannon, mikäli Tilaaja valitsee hänet Toimeksiannon suorittajaksi. Suorittaja voi perua hakunsa toimeksiantoon niin kauan kuin Toimeksianto on edelleen avoimena Palvelussa. Mikäli Suorittajalle tulee este Toimeksiannon suorittamiseen, Suorittajan tulee ilmoittaa esteestä välittömästi Tilaajalle ja toimia näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

Toimeksiannon aikana Suorittaja työskentelee itsenäisesti ilman Tilaajan johtoa ja valvontaa. Tilaaja voi kuitenkin valvoa toimeksiannon edistymistä ja varmistaa ohjeillaan, että työn lopputulos on sovitun mukainen. Muutoin kuin kulloinkin sovittua Toimeksiantoa suorittaessaan Suorittaja ei ole Tilaajan käytettävissä.

 

Toimeksiannon suorittamisen jälkeen Suorittaja vahvistaa Toimeksiannon suoritetuksi Palveluun, minkä jälkeen Tilaaja hyväksyy suoritetun Toimeksiannon. WorkPilots pidättää oikeuden olla maksamatta työkorvausta Suorittajalle tilanteessa, jossa Tilaaja ei ole hyväksynyt Toimeksiantoa. Tällaisessa tilanteessa Suorittajan tulee tiedustella Tilaajalta syytä Toimeksiannon hylkäämiseen ja mahdollisuutta suorittaa Toimeksianto hyväksyttävästi. Mikäli Osapuolten välillä ei päästä sopimukseen Toimeksiannon hyväksyntään liittyen, Suorittaja voi ottaa yhteyttä info@workpilots.fi.

 

Tilaaja ja Suorittaja voivat antaa toisilleen palautetta Palvelun kautta. WorkPilots ei pääsääntöisesti tarkasta tällaista palautetta eikä ole vastuussa Tilaajan tai Suorittajan toisilleen antaman palautteen oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta. Käyttäjä voi ilmoittaa havaitsemastaan epäasiallisesta Palvelusta osoitteeseen info@workpilots.fi. WorkPilots pidättää oikeuden poistaa Palvelussa annetun epäasiallisen Palautteen Palvelusta.

 

Työkorvauksen maksaminen

 

Työkorvaus maksetaan Suorittajalle vähennettynä ennakonpidätysprosentilla, jonka Suorittaja on ilmoittanut Palveluun profiilitietoihinsa sekä muilla mahdollisilla viranomaisvelvoitteisiin liittyvillä vähennyksillä. WorkPilots tilittää työkorvauksen Suorittajalle 14 päivän kuluessa Tilaajan hyväksyttyä Toimeksiannon. WorkPilots raportoi työkorvaukset ja ennakonpidätykset verottajalle kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Elleivät Osapuolet sovi toisin keskenään, Suorittaja saa Toimeksiannosta sovitun työkorvauksen kokonaisuudessaan siitä huolimatta, että Suorittajan lopullinen työmäärä alittaisi Toimeksiannossa sovitun työmäärän. Mikäli Tilaaja peruu Toimeksiannon alle 24 tuntia Toimeksiannon sovitusta alkamisajankohdasta, eikä uutta ajankohtaa saada sovituksi, Suorittajalla on oikeus vähintään yhtä tuntia vastaavaan työkorvaukseen, elleivät osapuolet toisin sovi. Yli 24 tuntia aikaisemmin peruutettujen Toimeksiantojen osalta Osapuolet voivat sopia mahdollisesta korvauksesta erikseen.  Suorittaja sitoutuu sopimaan mahdollisesta Toimeksiannon laajentamisesta Tilaajan kanssa Palvelun välityksellä.

 

Erillinen sopimus Suorittajan ja WorkPilotsin välillä

 

Mikäli Suorittaja on sopinut erillisen työsopimuksen tai muun Palvelun käyttöön liittyvän sopimuksen WorkPilotsin kanssa, sovelletaan tällaisen sopimuksen ja näiden Käyttöehtojen ristiriitatilanteessa ensisijaisesti tällaista erillistä sopimusta ja toissijaisesti näitä Käyttöehtoja.