WORKPILOTS OCH THOREN GRUPPEN LETAR EFTER SAMARBETSPARTNER

I GÄVLE OCH GÖTEBORG

 

Vill du vara med och hjälpa unga att ta första stegen ut i arbetslivet?

Kommer du ihåg hur det var att vara ung och se fram emot viktiga träffar med arbetsgivaren? En chans kan förändra en ung persons liv.

WorkPilots är en mobil applikation som knyter samman arbetsgivaren och arbetstagaren. Den är en innovation inom mobiltjänster som möjliggör ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att arbeta och få hjälp för kortvariga jobb, från en timme och utan byråkrati.

Vårt uppdrag hos WorkPilots är att vi vill ge en möjlighet att hjälpa unga människor. De gäller studenter som ser fram emot nya utmaningar och möjligheter att få värdefull arbetserfarenhet och att tjäna pengar.tt hitta de bästa arbetarna för de små sysslor som behöver genomföras i rätt tid och utan onödig byråkrati.

WorkPilots är ett finskt startupföretag som etablerades 2015. Verksamheten sträcker sig för närvarandet till över 60 orter i Finland och har över 25 000 användare. Mottagningen av applikationen har varit mycket framgångsrikt. Mobilapplikationen sänker tröskeln för att ta kontakt och ökar synligheten och tack vare det når en bredare användarbas.

TILLSAMMANS MED THORENGRUPPEN

ThorenGruppen är vår samarbetspartner i Sverige och studenterna i Gävle och Göteborg väntar redan på tillfällen för att arbeta.

Vi söker nu företag eller andra tjänsteleverantörer i Gävle och Göteborgområdet för att erbjuda enstaka uppdrag till studenterna.

HUR KAN DU HJÄLPA?

Det finns många oavslutade små jobb i företagen som väntar på att slutföras. Till exempel städning, arkivering, orderhantering, evenemang och säsongarbete med flera. Att tillhandahålla arbete till ungdomar är också ett bra tillfälle för företagen eftersom det är ett sätt att lära känna den framtida arbetskraften. Det räcker med ett gig i taget som kan bidra märkbart till ungdomens välbefinnande.

Det är bra att komma ihåg att extra hjälp kan underlätta företagets arbetsbelastning och samtidigt kan man hjälpa lokala studenter och skapa välmående vilket har en positiv inverkan på samhällets välfärd.

Vi hoppas dessa saker väckte intresse hos dig. Vi behöver din hjälp att främja sysselsättningen av lokala ungdomar och tillsammans kan vi skapa jobbmöjligheter i området.

Vårt mål är att lösa ungdomsarbetslösheten – ett jobb i taget!

KONTAKTA OSS NU!

 

WorkPilots – inspirerande vägar till arbetslivet

 Nuförtiden är det inte lätt för de unga att hitta ett jobb, särskilt om man inte har tidigare arbetserfarenhet. I sådana fall kan en enda lyckad arbetserfarenhet öppna nya möjligheter för en ung människa att utveckla sin egen kunnighet och hitta sin egen väg till arbetslivet.

Detta faktum känner utmärkt Eija Kiviranta och Jari Raitanen, som år 2015 grundade sitt företag Work Pilots Oy. De båda anser att ungdomarna är särskilt viktiga, både personligt och samhälleligt. De har från första början strävat efter att utveckla en mobiltjänst, som förenar unga arbetssökare och potentiella arbetsgivare. Servicen ger även ett svar på en av de största utmaningarna i samhället genom att sysselsätta unga personer på ett uppskattat sätt.

Under de senaste 30 åren har det försvunnit mer än 600 000 sådana arbetsplatser som inte krävdes mer än grundutbildning i Finland. Samtidigt har ungas utslagning blivit en central anledning till bekymmer i samhället, som absolut borde avgöras.

Vi alla är i stort behov av hjälpande händer. Både inom hushåll och företag samt i organisationer behöver vi kortvarig hjälp. Problemet hittills har varit att hitta ett lämpligt system för att ordna korta anställningar. Här kan WorkPilots erbjuda en lösning.

WorkPilots söker inte bara de bästa utan uppmuntrar alla att göra sitt bästa. Målet är att få de unga med i arbetslivet så vitt och brett som möjligt. Den största effektiviteten uppnås, om vi kan vara säkra på att varje åldersklass i sin tur är med i arbetslivet.

WorkPilots baserar sin verksamhet i gemensamt utvecklande, på grund att ingen kan lösa de ungas sysselsättningsproblem ensamt. Det finns mer än 60 städer med i WorkPilots verksamhet i Finland, och dessa städer har förbundit sig att erbjuda det första arbetserfarenhet till ungdomar. Många företag har också tagit initiativet emot, och även privata personer och organisationer är centrala för att få tjänsten att fungera. Det är ytterst viktigt att systemet är rejält för alla, och tjänsten möjliggör ärlig och renhårig respons av arbetet.

Redan cirka 25 000 ungdomar i olika delar av Finland har skapat en WorkPilots -profil åt sig själv. Att skapa en profil är ett tecken av aktivitet, av viljan att kunna jobba.

Nu vill vi också hjälpa ungdomar i Sverige genom Work Pilots AB.  Kom med att lösa en av nutidens utmaningar, om du sedan är en ungdom som ska börja i arbetslivet eller en vuxen som vill skapa möjligheter.  Att sysselsätta unga personer är en gemensam sak till oss alla.