Työn tekeminen on suuren muutoksen kohteena. Robotisaatio ja automatisaatio tulee poistamaan suuren osan tuntemistamme työpaikoista. Tutkijat ovat yhtä mieltä tästä mutta ajankohdasta kiistellään milloin esim 50% tuntemistamme työpaikoista on poistunut ja korvutunut digitalisaatiolla.

Yhä useampi haluaa joustavimpia tapoja tehdä töitä. Työnantajat haluavat oikeaa osaamista ja oikeaan aikaan. Lyhytkestoisille tehtäville olisi tarvetta, jos vaan löytyisi helppo tapa löytää tekijät nopeastikin. Työntekijät haluavat myös vapauden valita missä, miten ja milloin työtä tekevät. Verkostomainen toiminta, projektiluonteinen työ ja itsensä työllistäminen tulevat olemaan merkittävässä asemassa työn tulevaisuudessa. Yhdysvalloissa työllistää itsensä jo nyt yli 34% työväestöstä ja tämän on ennustettu vielä kasvavan seuraavienkin vuosien aikana. Suomessa vastaava luku v 2014 oli 4%.

Monimuotoiset tiimit tuovat myös tehokkuutta ja luovuutta tekemiseen. Ymmärtämällä erilaisuuden voiman voimme luoda uusia innovaatioita, parantaa asiakkaan kokemaa arvoa ja saada yhteistyöstä jotain suurempaa.

Mahdollistamalla lyhytkestoisia työtehtäviä, voimme hyödyntää sekä työn tarvitsijaa että työn tekijää. Lähdetään siis yhdessä kokeilemaan uudenlaista tapaa tehdä töitä!