Workpilots och Thoren Business School letar efter samarbetspartner i Sverige !

Vill du vara med och hjälpa unga att ta första stegen ut i arbetslivet?

Kommer du ihåg hur det var att vara ung och se fram emot viktiga träffar med arbetsgivaren? En chans kan förändra en ung persons liv.

WorkPilots är en mobil applikation som knyter samman arbetsgivaren och arbetstagaren. Den är en innovation inom mobiltjänster som möjliggör ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att arbeta och få hjälp för kortvariga jobb, från en timme och utan byråkrati.

Vårt uppdrag hos WorkPilots är att vi vill ge en möjlighet att hjälpa unga människor. De gäller studenter som ser fram emot nya utmaningar och möjligheter att få värdefull arbetserfarenhet och att tjäna pengar.

WorkPilots är ett finskt startupföretag som etablerades 2015. Verksamheten sträcker sig för närvarandet till över 60 orter i Finland och har över 25 000 användare. Mottagningen av applikationen har varit mycket framgångsrikt. Mobilapplikationen sänker tröskeln för att ta kontakt och ökar synligheten och tack vare det når en bredare användarbas.

Thoren Gruppen är vår samarbetspartner i Sverige och Thoren Business School studenterna väntar redan på tillfällen för att arbeta. Vi söker nu företag eller andra tjänsteleverantörer i några området för att erbjuda enstaka uppdrag till studenterna.

 

 

 

Det finns många oavslutade små jobb i företagen som väntar på att slutföras. Till exempel städning, arkivering, orderhantering, evenemang och säsongarbete med flera. Att tillhandahålla arbete till ungdomar är också ett bra tillfälle för företagen eftersom det är ett sätt att lära känna den framtida arbetskraften. Det räcker med ett gig i taget som kan bidra märkbart till ungdomens välbefinnande.

Det är bra att komma ihåg att extra hjälp kan underlätta företagets arbetsbelastning och samtidigt kan man hjälpa lokala studenter och skapa välmående vilket har en positiv inverkan på samhällets välfärd.

 

 

Vi hoppas dessa saker väckte intresse hos dig. Vi behöver din hjälp att främja sysselsättningen av lokala ungdomar och tillsammans kan vi skapa jobbmöjligheter i området.

Kontakta oss!