VÅRT UPPDRAG

EN LÖSNING PÅ DAGENS SYSSELSÄTTNINGSUTMANINGAR

WorkPilots föddus ur vår önskan att kunna erbjuda unga människor en möjlighet att tjäna pengar och få arbetslivserfarenhet på ett enkelt och säkert sätt. Vårt uppdrag är att kunna ge arbetslivserfarenhet till alla som behöver eller vill ha det.

Genom korta uppdrag får ungdomar arbetslivserfarenhet, de får bekanta sig med olika branscher och företag, visa sina talanger för arbetsgivare, och till och med testa vägar till entreprenörskap. Vi vill också underlätta hushållens och organisationernas stressiga liv genom att hitta de bästa arbetarna för de små sysslor som behöver genomföras i rätt tid och utan onödig byråkrati.

VÅRT VASSA TEAM

Vårt team har solid erfarenhet av entreprenörskap, serviceutveckling och internationell verksamhet. Inkluderingen av ekosystem och strategisk företagsledning är några av våra specifika styrkor. Som vår partner i den tekniska utvecklingen av riskhantering, betaltjänst och applikation har vi ett team av erfarna utvecklare och säkerhetsexperter. Våra omfattande och kraftfulla nätverk och samarbetsmodeller är vad som kommer att driva WorkPilots framåt. Vårt uppdrag är att lösa samhällsproblem på nya och okonventionella sätt. Vår passion är att hjälpa människor att komma ut i arbetslivet, särskilt de unga.

Team Finland

EIJA KIVIRANTA

EIJA KIVIRANTA

CEO – Chief Enabling Officer

Tel. +358 40 7090150 – email eija (at) workpilots.com

JARI RAITANEN

JARI RAITANEN

CMO – Chief Meaning Officer

Tel. +358 50 9954440 – email jari (at) workpilots.com

WALTTERI ROIHUVUO

WALTTERI ROIHUVUO

Master Support Coach

Tel. +358 50 546 3729 – email Waltteri.roihuvuo (at) workpilots.com

JAANA HAGELIN

JAANA HAGELIN

Chief Inspiration Officer

Tel. +358 40 779 6763 – email jaana.hagelin (at) workpilots.com

ANNU KIISKI

ANNU KIISKI

Master Service Creator

Tel: + 358 50 539 6701 email: Annu.kiiski (at) workpilots.com

JESSICA MASON

JESSICA MASON

Tel: + 358 40 766 3688 email: jessica.mason (at) workpilots.com

Team Portugal

IAN MASON

IAN MASON

Chief Technology Strategist

email Ian.mason (at) workpilots.com

WORKPILOTS HAR KOMMIT TILL MITT I ETT STORT SKIFTE I ARBETSLIVET

Till följd av digitaliseringen och globaliseringen av ekonomin växer antalet arbetslösa och många människor, särskilt ungdomar, lämnas utan arbetslivserfarenhet och med ett tomt CV. Ju längre vi hålls borta från arbetslivet, desto längre bort kommer vi från vårt normala liv och samhället. Som ett resultat av detta skifte måste fler och fler människor hitta andra alternativ för att anställa sig själva.

Å andra sidan finns det människor vars vardag skulle bli enklare med delegering av småjobb. Problemet uppstår där jobbet och arbetaren möts. Speciellt som de nuvarande modellerna av kortsiktiga jobb för besvärliga och byråkratiska.

De flesta av oss har emellertid en önskan och en förmåga att vara engagerade, om vi bara får chansen. Nya affärsmodeller och digitaliseringen möjliggör nya djärva experiment också på jobbet.

Vårt mål är att lösa ungdomsarbetslösheten – ett jobb i taget!

WORKPILOTS BAKGRUND

Idén om WorkPilots föddes 2015 i Finland. Vi tror på makt genom samarbete och därmed har ett stort antal företag, aktörer i den offentliga sektorn, ungdomar och ett antal andra privatpersoner inkluderats i vår utveckling och design av applikationen.

Det gemensamma målet med vår resa tillsammans har varit att skapa en användarvänlig, funktionsrik och säker mobilapplikation, som skulle göra tillhandahållande och mottagande av arbetsuppgifter enklare än någonsin.

Starka värderingar och ansvar har varit i centrum för vår verksamhet från början. När vi förflyttar oss mot vårt mål försäkrar vi oss om att med alla steg vi tar är alla parter som är involverade i tjänsten nöjda. Vi har också gjort särskilda ansträngningar i vår säkerhets- och riskhantering så att användningen av WorkPilot ska vara så säker som möjligt.